Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Visionær direktør til By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
Ansøgningsfrist 19. oktober 2017, kl. 10.00

Jobcenter Albertslund søger socialformidler/socialrådgiver

Ansøgningsfrist 22. oktober 2017, kl. 12:00

Jobcenter Albertslund søger socialformidler/socialrådgiver
I team afklaring søger vi en sagsbehandler til en fast stilling og en sagsbehandler til et barselsvikariat. Teamet er opdelt i to enheder og vi søger en fast medarbejder til den enhed, der arbejder med kontanthjælp (aktivitetsparate) og revalidering, samt en barselsvikar til den enhed der arbejder med ressourceforløb. Vi søger engageret og resultatorienteret kollegaer, der har øje for at finde det enkelte menneskes ressourcer. Du skal bl.a. arbejde med at motivere borgere og understøtte deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

Dine kompetencer

  • Du er uddannet socialrådgiver/socialformidler med bred kendskab til og erfaring med beskæftigelsesindsatser overfor borgere, som står uden for arbejdsmarkedet af helbredsmæssige, psykiske og/eller sociale årsager.•  Har erfaring indenfor beskæftigelsesområdet samt kendskab til social lovgivning
  • Kan arbejde løsningsorienteret, analytisk, struktureret, systematisk og er fokuseret på resultatskabelse.
  • Har gode kommunikations- og formidlingsevner på mange niveauer.
  • Er initiativrig samt agerer ansvarsbevidst og etisk korrekt.
  • Du kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et teamsamarbejde med stærke samarbejdsevner, både internt i organisationen og med anden aktør.
  • Kan bevare overblikket i en travl hverdag med mange udfordringer, er positiv og kan se muligheder fremfor begrænsninger.
  • Du har lyst til at arbejde i et læringsmiljø, være med til at udvikle sagsbehandlingen og processer indenfor beskæftigelses-
  • området, samt har lyst til at opsøge ny viden og udvikle dig fagligt.

Vi tilbyder
 • Gode faglige og opgavemæssige rammer i et udviklings- og læringsorienteret miljø med fokus på løbende faglig opkvalificering, herunder supervision.
 • En projektorienteret organisation
 • En arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab.
 • En arbejdsplads med gode fysiske rammer som er placeret centralt i forhold til offentlige transportmidler.
 • Omsorgsfulde og humoristiske kollegaer som prioritere et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.
 • Mulighed for at præge de opgavemæssige rammer
 • En uhøjtidelig og lydhør ledelse

Løn og ansættelsesvilkår
Begge stillinger er på 37 timer og aflønnes efter principperne om Ny Løn, hvor der kan forhandles med udgangspunkt i erfaringer og kompetencer.

Stillingerne ønskes besat pr. 1/1-2018.

Det er en del af vores ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teamleder Lene Clausen 4368 7422 

Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist den 22.10.2017
Vi forventer at holde samtaler i uge 45

Send ansøgning