Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Visionær direktør til By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
Ansøgningsfrist 19. oktober 2017, kl. 10.00

Familiebehandler til Familieskolen i Albertslund

Ansøgningsfrist 30. oktober 2017, kl. 23:59

Familiebehandler til Familieskolen i Albertslund

Stillingen er på 37 timer ugentligt og forventes besat pr.1. januar 2018.
 
Familieskolen er et nystartet behandlingstilbud i et stærkt samarbejde mellem skoleafdeling, PPR og Familieafsnit i Albertslund Kommune.
 
Familieskolen er et intensivt behandlingstilbud, som integrerer specialpædagogik, undervisning og flerfamiliebehandling. Ideen er at tilbyde udfordrede børn hjælp ud fra en systemisk og narrativ tilgang, hvor såvel barn, forældre samt  barnets lærere og pædagogers ressourcer inddrages. Hensigten er bl.a. med en tidlig indsats, at fastholde eleven i det aktuelle skoleforløb.
 
Der tages udgangspunkt i teori og praksis fra Marlborough Familiy Service Center fra London (nuværende Anna Freud center)
 
Vi forventer, at du kan varetage flg. opgaver:

 • Flerfamilieinterventioner/aktiviteter
 • Lede forældregrupper
 • Lede børnegrupper
 • Terapeutiske samtaler med børn/voksne
 • Videobaserede interventioner
 • Samarbejde med mange forskellige faggrupper
 • Interventioner i familiens hjem
 • Mødeledelse
 
Vi forventer at du:
 • Har relevant grunduddannelse, -eksempelvis pædagog, socialrådgiver, psykolog el.lign.
 • Har en terapeutisk efteruddannelse
 • Har erfaring med flere af ovenstående opgaver
 • Er indstillet på at udvikle egen praksis
 • Har terapeutisk erfaring - gerne med flerfamiliearbejde
 • Er fleksibel og kreativ i din tilgang til kontinuerligt at udvikle Familieskolen
 • Kan indgå i et tæt samarbejde i en lille personalegruppe på 4 - 5 medarbejdere
 
Vi tilbyder:
 • En personalegruppe med en anerkendende tilgang og respekt for hinanden, vores familier og vores samarbejdspartnere
 • Vi arbejder både selvstændigt og sammen, og vi er fleksible i forhold til vores opgaveløsning
 • Ugentlig supervision
 • Tæt samarbejde i en lille personalegruppe med højt til loftet
 • Løn og arbejdsvilkår efter gældende overenskomst
 
Ansøgningsfrist d. 30.oktober. Forventet samtaler i uge 45.
 
Familieskolen i Albertslund, Svanens kvt. 24, 2620 Albertslund
For yderlige information kontakt Dorthe Æbelø eller Rikke Hessellund tlf. 23 31 72 30
 

Send ansøgning