Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Visionær direktør til By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
Ansøgningsfrist 19. oktober 2017, kl. 10.00

Konsulent til organisationsudvikling i Albertslund Kommune

Ansøgningsfrist 27. oktober 2017, kl. 10:00

Konsulent til organisationsudvikling i Albertslund Kommune
Vil du være med til at udvikle fremtidens kommune, hvor velfærd går fra at være den service det offentlige leverer til borgerne, til en forståelse af at velfærd er noget, vi skaber i fællesskab?
I Albertslund har vi en stolt tradition for engagerede og initiativrige borgere, der vil fællesskabet. Det sætter sit præg på vores politiske struktur og vores organisation – og det var med den baggrund, at visionen om en netværksbaseret organisation blev til.

Siden 2013 har vi haft en netværksstruktur, som danner en platform for tværfagligt samarbejde, koordinering mellem afdelinger og innovation. I netværksstrukturen stiller medarbejdere og ledere skarpt på komplekse tværgående udfordringer i fællesskab med forskellige fagprofessionelle, borgere, politikere og virksomheder, for at udvikle nye velfærdsløsninger, som gør en mærkbar forskel for byens borgere og i organisationen. Det har vi rigtig gode eksempler på, og det vil vi mere af.

Målet er en netværksbaseret organisation fordi:

 • Mange og forskellige perspektiver gør os i stand til at se nye veje
 • Den bedste velfærd skabes i samspillet mellem en høj faglighed og et stærkt borgerperspektiv
 • Når vi skal nå et anderledes resultat skal vi arbejde anderledes med udfordringerne
Som netværkskonsulent skal du være med til at skabe, formidle og sprede resultaterne af den netværksbaserede organisation. Du skal ’på den store klinge’ understøtte og bidrage til udviklingen af den samlede organisation ved bl.a. at være medskaber af institutionelle rammer, som understøtter værdiskabelsen af samskabelse i og udenfor organisationen, og på den mere ’konkrete bane’, understøtte lederne af de netværk som vi sætter i gang to gange om året.

Du vil være en del af det faste team af medarbejdere i Sekretariat for Netværksstrukturen, som refererer til kommunaldirektøren og som er placeret på rådhuset i Albertslund. Derudover vil du komme til at arbejde sammen med medarbejdere der leder netværk og med de mange interne og eksterne sparrings- og samarbejdspartnere vi har.

Jette Runchel, Kommunaldirektør
”Kan du bidrage til den fortsatte udvikling af den netværksbaserede organisation, ved at få løsningerne i spil i organisationen?”

Anne Mette Holme Berthelsen, Netværksleder
”Kan du hjælpe mig med min ledelse af mit netværk, ved at understøtte mig i at forfølge, formidle og sprede netværkets løsninger?”

Kolleger i Sekretariat for Netværksstrukturen
”Er du vores nye tydelige og samskabende kollega, som kan sætte sine styrker og begrænsninger i spil og se værdien i vores?”

Mette Horsgaard, Leder af Sekretariat for netværksstrukturen
”Kan du strukturere, skabe fremdrift og sikre overblik i din opgaveløsning – og se den i sammenhæng med andres?”
 
 Der skal balanceres...

 • Du skal kunne mærke kraften ved at bringe andre perspektiver i spil – men også skabe resultater.
 • Du skal kunne få andre til at shine og levere - samtidig med at du tør fejle og tænke skævt.
 • Du skal være både tydelig og styrende – uden at tage over.
 • Du skal være modig og turde udfordre - samtidig med at du skaber tillid og ro.
 • Du skal kunne facilitere komplekse processer – og samtidig være strategisk til fingerspidserne.
 • Du skal have øje for mange forskellige relationer – samtidig med at du er opmærksom på din egen rolle i relationen.
 • Du skal have dine meninger og tydeligt tilkendegive den retning, du synes er rigtig at gå - men du skal også kunne flytte dig.
 • Du skal have øje for, hvad der skal gribes hvornår - og samtidig have vedholdenhed til at fastholde momentum.
Lyder det som dig, så send os en ansøgning og et CV sammen med en lille personlig ’storytelling’ i form af en video, et billede, essay eller anden formidlingsform inspireret af det, du trækker ud fra ovenstående senest 27. oktober 2017 kl. 10.00. Samtaler forventes afholdt d. 1. og 3. november.

Det praktiske
Stillingen er på 37 timer ugentligt med opstart d. 1. januar 2018. Du bliver ansat på overenskomstvilkår og lønindplacering sker efter forhandling mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation. Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme mangfoldighed og ligestilling.

Du kan læse mere om netværksstrukturen, netværk og sekretariatets arbejde her

Hvis du har spørgsmål omkring, hvad stillingen indeholder, kan du kontakte Mette Horsgaard, leder af Sekretariatet for Netværksstrukturen, på mail mhd@albertslund.dk eller telefon 2464 1776.
 

Send ansøgning