Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Pædagog til SFO Herstedvester – Lærkelængen.

Ansøgningsfrist 10. oktober 2017, kl. 12:00

Pædagog 37 timer til SFO Herstedvester – Lærkelængen.

Lærkelængen er en af 4 SFO afdelinger på Herstedvester Skole. Vi er pt.90 børn og 6 pædagoger. Derudover har vi Pau- elever tilknyttet.

Vi ligger i eget hus ved siden af indskolingen og har samdrift på nogle af lokalerne med skoledelen.
Vi har en stor fælles legeplads, en dejlig lille skov og grønne områder lige udenfor døren.
Som skolepædagog forventes det, at du kan og vil arbejde i team med lærerne og formår at se fordelene i det tværfaglige samarbejde , til børnenes bedste.
Vi vægter fællesskab og dialog højt både for voksne og børn og sætter pris på at alle føler sig trygge og synes at Lærkelængen er et rart sted at være.

Vi deltager  i Bag for en sag, i Albertslund Sfo’ernes rollespil, hockeyturnering og Albertslund Børnefestuge. Vi fejre årets traditioner såsom fastelavn, jul mm. både med og uden forældredeltagelse.
Vi søger en skolepædagog, der vægter opgaven i skole og SFO lige højt, og samtidigt kan se sig selv på alle klassetrin fra 0-3 klasse. Pt. er stillingen i børnehaveklassen. Erfaring med deltagelse i netværksmøder og udarbejdelse af handleplaner , vil være et stort plus.
Du skal kunne arbejde selvstændigt med en opgave/ aktiviteter og kunne inddrage børnene.
Vi ser gerne at du har interesse for  sport/bevægelse/ udeliv, udviser gå-på-mod og energi, og  alligevel formår at have begge ben på jorden.

Arbejdstiden er på skoledage fra 10.00 - 17.00, fredag til 16.30. Du vil få en ugentlig morgenåbnings dag fra 06.00 – 08.00, hvorefter man lægger skoletimer og går hjem 14.00. Vi har ugentlige personalemøder om formiddagen og månedlige fællesmøder med øvrige afdelinger.

Fra 1. maj har vi nye børn og her vil skemaet ændre sig frem mod sommerferien. I denne periode har vi aften personalemøder i tidsrummet 17.00 – 20.00. I ferier generelt er der separat skema som udarbejdes i fællesskab. Afdelingerne er ofte sammen i ferier og har fælles planlægning og aktiviteter.
 
I Albertslund Kommune er højt til loftet, langt mellem væggene – og plads til det skæve. Vi har gensidig initiativpligt. Gennem forpligtende dialog skaber vi i fællesskab gode og
fleksible rammer for arbejdet i skolen – hele tiden med kerneopgaven i centrum.
 
I Albertslund Kommune er vi ambitiøse på alle børns vegne. Vi lægger vægt på, at børnene trives i fællesskaber. Derfor prioriterer vi læring, fordybelse og dannelse højt - sammen med udvikling af de sociale kompetencer.
 
I Albertslund Kommune skal alle børn have mulighed for at udfolde deres personlige
kompetencer – og udleve deres passion. De voksne opmuntrer børnene og de unge til at
forfølge deres mål – også de mest ambitiøse. Børnenes læring og udvikling foregår både
inden for og uden for institutionernes mure. I naturen. Sammen med andre.
 
Velkommen til Albertslund – byen for børnene, det grønne og fællesskabet!
Har ovenstående skabt en interesse eller efterladt en nysgerrighed for evt. uddybelse, så ring for et besøg det vil vi sætte pris på.

Du kan kontakte:
SFO afdelingsleder Anne Grods på 2637 7674  eller Indskolingsleder Kirsten Ingemann 4368 7340

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst.

Det er en del af ansættelsespolitikken i Albertslund Kommune at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.

Yderligere oplysninger
Du kan læse mere om os på Herstedvester Skoles hjemmeside www.herstedvesterskole.dk under menu punktet SFO.

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning tirsdag den 10. oktober.

Vi holder løbende ansættelsessamtaler.
 
 
 
 
 
 
 

Send ansøgning