Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


2 lærere til Herstedvester skole

Ansøgningsfrist 06. oktober 2017, kl. 12:00


Herstedvester Skole søger to lærere. 
 
Herstedvester Skole er en attraktiv skole, der ligger midt i byen og tæt på grønne områder.
Personalet er organiseret i årgangsteam og vi arbejder med fleksibelt skema.

Vi søger to lærere med kvalifikationer til at undervise i et eller flere af følgende fag:
 
Tysk
Biologi
Natur/teknologi
Musik
Håndværkdesign
 
Du er:
•    udviklingsorienteret
•    faglig dygtig
•    god til relationer
•    parat til at indgå i et tæt teamsamarbejde - også på tværs af professioner

Vi har:
•    Fire spor med ca. 950 elever
•    Et pædagogisk personale, der arbejder tæt sammen i team
•    En afdelingsopdelt skole – indskoling, mellemtrin, udskoling
•    Et læringsmiljø der er præget af faglighed og åbenhed
•    Fleksible skemaer

Vi er:
•    Ambitiøse og kompetente
•    Rummelige og ansvarlige
•    Hjælpsomme og omsorgsfulde

Vi vægter professionalisme, initiativ og god stemning højt, ligesom lysten til at komme videre med sig selv, hinanden og ikke mindst de børn, hvis læring og kompetenceudvikling det hele handler om.
 
I Albertslund Kommune er der højt til loftet, langt mellem væggene – og plads til det skæve. Vi har gensidig initiativpligt. Gennem forpligtende dialog skaber vi i fællesskab gode og fleksible rammer for arbejdet i skolen – hele tiden med kerneopgaven i centrum.
 
I Albertslund Kommune er vi ambitiøse på alle børns vegne. Vi lægger vægt på, at børnene trives i fællesskaber. Derfor prioriterer vi læring, fordybelse og dannelse højt - sammen med udvikling af de sociale kompetencer.
 
I Albertslund Kommune skal alle børn have mulighed for at udfolde deres personlige
kompetencer – og udleve deres passion. De voksne opmuntrer børnene og de unge til at
forfølge deres mål – også de mest ambitiøse. Børnenes læring og udvikling foregår både
inden for og uden for institutionernes mure. I naturen. Sammen med andre.
 
I Albertslund Kommune er der vedtaget en ambitiøs skolestrategi, som skal videreudvikle kommunens skoler. Inklusion, aktionslæring, IT og naturfag er de store indsatsområder.
 
Velkommen til Albertslund – byen for børnene, det grønne og fællesskabet!
  
Yderlige oplysninger om stillingerne og skolen kan fås ved henvendelse til Nieller Mandrup ved at ringe til skolens kontor på 43687340
 
Du kan læse mere om skolen på www.herstedvesterskole.dk  og på www.albertslund.dk

 
Ansøgningsfrist: mandag d. 6. oktober 2017.

Vi indkalder løbende til samtale.
 

Send ansøgning