Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Specialpædagog til gruppeordningen for børn med sociale og emotionelle udfordringer og ressourcepædagog til almen.

Ansøgningsfrist 24. september 2017, kl. 12:00

Specialpædagog til gruppeordningen for børn med sociale og emotionelle udfordringer og ressourcepædagog til almen.
 
Herstedøster Skole søger snarest muligt 1 specialpædagog til vores specialgrupper for børn med primært sociale og emotionelle vanskeligheder og 1 ressourcepædagog til inklusionsopgaver i almen.
 
Stillingerne er faste stillinger på fuld tid.
 
Som specialpædagog skal du:

 • Have erfaring med vores børnegruppe.
 • Være glad for sport, udendørs- og værkstedsaktiviteter.
 • Have visioner og lyst til at arbejde målrettet med at kvalitetssikre det faglige og sociale lærings- og fritidsmiljø i et tæt konstruktivt samarbejde med alle skolens ansatte.
 • Skabe sammenhængskraft mellem de læringsrum, som lærere, pædagoger skaber.
 • Ønske at arbejde i et ofte hektisk miljø og kunne bevare overblikket med fokus på elevernes udvikling, trivsel og faglighed, selv i meget travle situationer.
 
Som specialpædagog gælder, at:
 • Du bliver tilknyttet indskolingsgruppen, hvor børnene er i alderen 7-11 år. Der er op til 8 børn i en gruppe.
 • Du vil indgå i et tæt teamsamarbejde i både skole- og fritidsdelen. Grupperne er placeret i lokaler i skolens indskoling. I de selvstændige grupperum er der både tænkt i skole og fritid – SFO.
 • Du skal arbejde ud fra en anerkendende pædagogik, hvor dagen er struktureret af forudsigelige og tydelige rammer med en individuel og faglig differentieret tilgang til det enkelte barn. 
 • Du skal indgå i et tæt samarbejde med gruppens øvrige medarbejdere og medarbejderne, der arbejder i mellemtrins gruppen. Grupperne har et tæt samarbejde og er i høj grad selvstyrende.
 • Du skal deltage på en lejrskole årligt. 
Som ressourcepædagog skal du:
 • Brænde for at udvikle pædagogisk praksis omkring børnene, sætte ting i gang og følge initiativer til dørs, være vedholdende, insisterende og troværdig i din tilgang til både eleverne og de voksne omkring dem.
 • Have tålmodighed, humor og selvironi med dig på job hver dag.
 • Have erfaring fra lignende arbejde.
 • Varetage dit arbejde med en høj grad af selvstændighed og fleksibilitet.
 • Koble pædagogisk teori og konkret pædagogisk praksis, samt sætte ord på dette overfor samarbejdspartnere og forældre.
 • Være kommunikativt stærk både mundtligt og skriftligt og kan se mening i at dokumentere dit arbejde undervejs fx i handleplaner og notater.
For stillingen som ressourcepædagog gælder, at:
 • Du vil indgå i et tæt teamsamarbejde sammen med 2 andre ressourcepædagoger, som sammen skal være med til at forbygge indsatser for elever eller grupper af elever, der er i udfordringer.
 • Ressourcepædagogerne arbejder ”på gulvet” i et tæt samarbejde sammen med skolens lærere og pædagoger.
 • Du som udgangspunkt vil være tilknyttet indskolingen, men også skulle kunne varetager opgaver andre steder på skolen.
 • Din primære opgave er at planlægge og gennemføre indsatser for enkeltelever, elevgrupper eller klasser/årgange, der af forskellige årsager har brug for et målrettet tiltag.
 • Du er med til at udvikle pædagogisk praksis, sætte ting i gang og følge initiativer til dørs, er vedholdende, insisterende og troværdig i din tilgang til både eleverne og de voksne omkring dem. 
Herstedøster Skole er en søgt og attraktiv skole i lokalområdet med knap 1000 elever og ca. 130 ansatte. Skolen er firesporet og er opdelt i indskoling, mellemtrin og udskoling. Vi har egen SFO med fire afdelinger og 2 specialgrupperækker. Herstedøster Skole har et godt arbejdsmiljø, hvor kollegaerne arbejder tæt og er rigtigt gode til at hjælpe hinanden med at lykkedes på arbejdet.
 
I Albertslund Kommune er der højt til loftet, langt mellem væggene – og plads til det skæve. Vi har gensidig initiativpligt. Gennem forpligtende dialog skaber vi i fællesskab gode og fleksible rammer for arbejdet i skolen – hele tiden med kerneopgaven i centrum.
 
I Albertslund Kommune er vi ambitiøse på alle børns vegne. Vi lægger vægt på, at børnene
trives i fællesskaber. Derfor prioriterer vi læring, fordybelse og dannelse højt - sammen
med udvikling af de sociale kompetencer.
 
I Albertslund Kommune skal alle børn have mulighed for at udfolde deres personlige kompetencer – og udleve deres passion. De voksne opmuntrer børnene og de unge til at forfølge deres mål – også de mest ambitiøse. Børnenes læring og udvikling foregår både inden for og uden for institutionernes mure. I naturen. Sammen med andre.
 
Velkommen til Albertslund – byen for børnene, det grønne og fællesskabet!
 
Hvis du mener, at du er i besiddelse af de nødvendige egenskaber og kvalifikationer, ser vi frem til at modtage din ansøgning. Du kan læse mere om skolen på Skoleporten Herstedøster skole.
Hvis du har spørgsmål eller ønsker at besøge skolen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for indskolingen Rene Bojsen eller afdelingsleder for specialklasserne Mads Brøns Pedersen på tlf. nr. 43 68 73 00.

Ansøgningsfristen er søndag den 24. september 2017 kl. 12.00.
Der afholdes ansættelsessamtaler løbende og der ansættes løbende. Ansøger vil høre noget senest den 5. oktober. 
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Det er kommunens ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.
 
 

Send ansøgning