Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Social- og sundhedsassistentelever

Ansøgningsfrist 28. september 2017, kl. 12:00

Albertslund Kommune søger engagerede, nysgerrige og reflekterede elever til Social- og sundhedsassistentuddannelsen med uddannelsesstart januar 2018
 
Har du lyst og mod til at pleje og yde omsorg for andre mennesker?  Så er en Social- og sundhedsuddannelse noget for dig!

Hverdagen som social- og sundhedsassistent består af rehabiliterings-, pleje- og omsorgsopgaver, af ældre, syge og handicappede mennesker. Du får en god alsidig uddannelse, hvor der er mulighed for både personlig og faglig udvikling.
 
I Albertslund Kommune  skal livet leves hele livet. Støtten til borgerne gives med udgangspunkt i dennes behov for behandling, pleje, lindring og rehabilitering  og ud fra den enkeltes livshistorie. Velfærdsteknologiske løsninger vil blive en del af din hverdag, for at understøtte dit arbejde og bedre borgerens livssituation.
Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.
 
Forudsætninger:
- Du skal have bestået grundforløb 2 rettet mod social- sundhedsuddannelsen
- Du har social forståelse, motivation og lyst, interesse og personligt overskud til
   omsorgsarbejde.
- Du kan arbejde selvstændigt og indgå i tværfagligt samarbejde med kolleger og andre
  samarbejdspartnere.
- Du er god til at kommunikere både med borgere og kolleger.
- Du udviser fleksibilitet, kan reflektere og er opsøgende overfor teoretisk viden.
- Du er i stand til at cykle.
- Du har opholds- og arbejdstilladelse, der dækker hele uddannelsesperioden.

Uddannelsesforløbet:
Social og sundhedsassistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem skole og praktik. Skoleundervisningen foregår på Social - og sundhedsskolen SOSU C i enten Brøndby, Gladsaxe eller Herlev. Se mere på hjemmesiden http://www.sosuc.dk.
 
I Albertslund kommune vægter vi et godt læringsmiljø for elever, der optimerer dine muligheder for læring. Der er faste uddannede praktikvejledere, der aftaler dit praktikforløb med dig, ud fra dine læringsbehov.
 
Løn og arbejdstid:
Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Når du er i praktik vil du skulle arbejde dag-, aften- og søn- og helligdage.
Du får elevløn under hele uddannelsen. Du kan ansøge om voksenløn hvis du er fyldt 25 år inden uddannelsesstart og inden for de sidste 4 år har haft 1 års relevant beskæftigelse med ansættelse mindst 24 timer ugentligt. Relevant dokumentation skal medsendes.
 
Ansøgning og yderligere oplysninger
Jeg glæder os til at modtage din ansøgning og vil bede dig om at søge stillingen elektronisk og anvende det vedhæftede ansøgningsskema.
Ansøgningsskema

Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Lisbet Nygaard på tlf.: 4368 6511
 
Ansøgningsfristen er den: 28.9.17
 

Send ansøgning