Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Social- og sundhedshjælperelever

Ansøgningsfrist 15. oktober 2017, kl. 23:59

Albertslund Kommune søger engagerede, nysgerrige og reflekterede elever til Social- og sundhedshjælper uddannelsen med uddannelsesstart januar 2018
 
Kan du lide at gøre en forskel for andre  og trives du blandt ældre mennesker?  Så er social og sundhedshjælper uddannelsen noget for dig!
 
Som Social og sundhedshjælper kommer du til at løse borgernære opgaver indenfor professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv. Det er vigtigt, at du har lyst til og evner for samarbejde, da borgere, pårørende og andre fagpersoner er vigtige personer i dit arbejde.
Du skal i praktik på et plejecenter og i hjemmeplejen. Når du er i praktik i hjemmeplejen så skal du cykle rundt til borgerne
 
I Albertslund Kommune  skal livet leves hele livet. Støtten til borgerne gives med udgangspunkt i dennes behov for behandling, pleje, lindring og rehabilitering  og ud fra den enkeltes livshistorie. Velfærdsteknologiske løsninger vil blive en del af din hverdag, for at understøtte dit arbejde og bedre borgerens livssituation.

Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.

I Albertslund kommune vægter vi et godt læringsmiljø for elever, der optimerer dine muligheder for læring. Der er faste uddannede praktikvejledere der aftaler dit praktikforløb med dig, ud fra dine læringsbehov.
  
Adgangskrav
Hovedforløb til social- og sundhedshjælper er for dig, der har bestået Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedshjælperuddannelsen. Hovedforløb til social- og sundhedshjælper varer (uden godskrivning) 1 år og 2 måneder.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 37 timer om ugen - fordelt på dag-, aften- og søn- og helligdage. Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst indgået mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Du ansættes på elevløn.
 
Du kan søge voksenelevløn, hvis du er fyldt 25 år, og har mindst ét års relevanterhvervserfaring inden for de seneste 4 år og har arbejdet mindst 24 timer pr uger.  Søger du voksenelevløn, skal relevant dokumentation medsendes.
 
Ansøgning og yderligere oplysninger
Jeg glæder os til at modtage din ansøgning og vil bede dig om at søge stillingen elektronisk og anvende det vedhæftede ansøgningsskema.
Ansøgningsskema

Du bedes medsende de bilag, der anmodes om i ansøgningsskemaet. 

Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Lisbet Nygaard på tlf.: 4368 6511
 
Ansøgningsfristen er den 15.10.17
 

Send ansøgning