Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Visionær Direktør til Området for by, kultur, miljø & beskæftigelse

Økonomikonsulent til Sundhed, Pleje og Omsorg i Albertslund Kommune

Ansøgningsfrist 28. august 2017, kl. 23:59

Proaktiv økonomikonsulent ”der kan tænke med” søges
Ønsker du et job med udfordringer, gode kolleger og mange muligheder for indflydelse og medansvar, vil stillingen som økonomikonsulent i Albertslund Kommunes afdeling for Sundhed, Pleje og Omsorg helt sikkert være noget for dig. Sundhed – og ældreområdet er kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet og et behov for tæt styring og opfølgning. Det er et område med politisk bevågenhed og økonomiske udfordringer. Vi søger derfor en fagligt dygtig økonomikonsulent der har en proaktiv og konstruktiv kritisk tilgang til styring af økonomien.
 
Som økonomikonsulent er du bindeledet mellem kommunens centrale økonomiafdeling, Økonomi & Stab, og ledere og medarbejdere i Sundhed, Pleje og Omsorg. Du skal derfor både kunne begå dig på overordnet analyseniveau, formidle de seneste økonomiske tendenser til ledere og konsulenter, betale regninger og sikre et system hvor vi konterer korrekt, hjælpe til med udarbejdelse af budgetter og forholde dig konstruktivt kritisk til styring af økonomien. Vi forventer derfor, at du arbejder selvstændigt og hurtigt, er fagligt velfunderet, stiller nysgerrige spørgsmål og proaktivt søger samarbejdet. Organisatorisk er du ansat i Sundhed, Pleje og Omsorg og  refererer direkte til afdelingschefen.
 
Vi søger en ny kollega og medarbejder, der har kommunal erfaring, erfaring med økonomistyring og gerne erfaring med ældreområdet. Endvidere skal du være meget talstærk, og have et godt overblik over og kunne skabe system i en kompleks økonomi. Du skal:

 • Have styr på din økonomifaglighed og være grundlæggende interesseret i detaljerne omkring afrapportering, kontering og andre daglige økonomiopgaver,
 • Være interesseret i det faglige område og have flair for at følge op på sagsarbejdet der ligger til grund for økonomien,
 • Kunne lide at videreformidle en kompleks økonomi på mange niveauer til forskellige modtagere i både skrift og tale 
Arbejdsopgaverne er bl.a.:
 • Løbende udarbejdelse af budget, regnskab og økonomirapporter samt diverse forefaldende analyser
 • Betaling af regninger
 • Sikre at udgifter konteres korrekt
 • Bidrage til udarbejdelse af dagsordenspunkter til politisk behandling i samspil med konsulenterne
 • Understøtte den netværksbaserede organisation ved at tænke på tværs af områder og indgå i organisatoriske sammenhænge udover det traditionelle.
Afdelingen Sundhed, Pleje og Omsorg  består af kommunens Sundhedshus, Visitation og forebyggelse, Plejeboliger, hjemmeplejen, genoptræning og hjælpemidler. Sundhed, Pleje og Omsorg ligger i Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd.
 
Vi kan tilbyde:
 • Dygtige og engagerede kolleger og et fokus på det gode arbejdsmiljø
 • Højt tempo og godt humør og en god omgangstone
 • Fleksibel arbejdstid
 • En arbejdsplads blot 5 minutters gang fra S-togsstation
 
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer om ugen. Lønnen fastsættes ud fra principperne i Ny Løn. Lønindplaceringen sker efter aftale med kommunen og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2017 eller hurtigst muligt.
 
Det er en del af vores ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.
 
Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist mandag den 28. august 2017.
 
Send din ansøgning og dit CV ved at klikke på: ”Send ansøgning”. Vi holder ansættelsessamtaler den 8. september og den 12. september.
  
Hvis du vil vide mere
Kan du læse mere om Albertslund Kommune og vores administrative organisation på www.albertslund.dk, eller du kan kontakte afdelingschef Ida Kock Møller på 23315502 eller sekretær Lone Kreutzmann på 43686449.
 

Send ansøgning