Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Visionær Direktør til Området for by, kultur, miljø & beskæftigelse

Sundhedsplejerske til Albertslund Kommune

Ansøgningsfrist 21. august 2017, kl. 08:00

Sundhedsplejerske 37 timer til Albertslund – ”byen designet for børn”
Vi tilbyder en fast stilling til dig der er sundhedsplejerske, brænder for faget og det gode samarbejde. Tiltrædelse 1/9 eller efter aftale.

Om Albertslund
Albertslund er en mindre kommune med kort vej mellem borger, medarbejder og det politiske niveau. Der er 30.000 borgere med stor mangfoldighed og ca. 300 fødsler årligt. Børn, miljø og kultur er mærkesagerne. På børneområdet afspejles det i normeringer  og fokus på tidlig indsats.  

Om Sundhedsplejen
Vi er 13 sundhedsplejersker, 2 fysioterapeuter, 1 ergoterapeut, 1 motorikmedarbejder, 1 sekretær og 1 leder. Vi har  høje faglige ambitioner, en samarbejdskultur hvor vi hjælper hinanden og glædes ved mangfoldighed. De fleste er Marte Meo terapeuter eller har andre efteruddannelser.

Vi har et godt basisservicetilbud med fem besøg til alle familier. Desuden har vi flere tværfaglige tilbud til familier med særlige behov og mulighed for at følge børnene i småbørnsalderen. For mere information om vores tilbud, se hjemmesiden:

www.Albertslund.dk.

For tiden har vi særligt fokus på :

  • Det tidlige samspil
  • Amning – med bl.a. en åben ammerådgivning og (ICBL uddannede sundhedsplejersker)
  • En strategi i forhold til udvikling af sund vægt 0-16 år
  • Samarbejdet med den Bolig sociale helhedsplan
  • Motorik, i samarbejde med Sundhedsplejens fysio- og ergoterapeuter og en nyansat kandidat i idræt
  • Skolesundhedsplejens tilbud med sundhedspædagogiske aktiviteter på alle klassetrin og Åben konsultation
Vi søger en sundhedsplejerske der
  • Har ægte interesse for både skole- og småbørnsområdet
  • Er fagligt velfunderet
  • Er selvstændig, initiativrig og nysgerrig på børnenes og forældrenes perspektiv
  • God til at samarbejde med andre - også tværfagligt
Om stillingen
Du bliver en del af et team, der samarbejder om småbørnssundhedsplejen i et af vores tre distrikter. På skolen er I flere sundhedsplejersker, som samarbejder om opgaverne. Vi vægter vidensdeling og samarbejde og ser på opgaverne i sundhedsplejen som en ”fælles butik”.
 
Vilkår, yderligere oplysninger og datoer
Løn – og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst. Det er en del af Albertslunds Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.

Du kan få mere at vide om stillingerne ved henvendelse til Leder af sundhedsplejen Hannah Glismann tlf.: 40 49 51 89/stedfortræder Jane Simonsen tlf.: 21 79 15 94 eller TR Suzanne Agerholm tlf.: 21 79 16 47

Send din ansøgning og cv senest d. 21/8 kl. 8.00.

Ansættelsessamtalerne forventes afholdt d. 28/8
Du skal vide, at vi rekvirerer straffe- og børneattest for den eller de personer, som vi på baggrund af samtalerne ser som vores mulige nye medarbejdere. Du bliver i forbindelse med samtalen bedt om dit samtykke til, at vi kan få disse attester. Du skal vide, at vi først kan indgå en endelig aftale, når vi har modtaget de nødvendige attester.
 
 

Send ansøgning