Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Visionær Direktør til Området for by, kultur, miljø & beskæftigelse

Jurist til HR&Jura, Albertslund Kommune

Ansøgningsfrist 18. august 2017, kl. 09:00

Jurist med speciale i kommunalret og persondata til Albertslund Kommune
 
Har du lyst til at arbejde i en mindre kommune med store ambitioner, engagerede medarbejdere og en samarbejdskultur der går på tværs af områder og niveauer? Vil du være en del af et jura-team der tilsammen løser et bredt spektrum af opgaver?

Som jurist vil du være en del af et jura team, som består af 3 medarbejdere; 1 medarbejder, som dækker velfærdsområderne, 1 medarbejder som dækker bolig- og det tekniske område, og 1 medarbejder som dækker det generelle kommunalretlige og persondataretlige område. Denne stilling er ny, og den er foreløbig tidsbegrænset til 2 år. 
 
Jurateamet er en del af Økonomi og Stab. I alt er vi 65 medarbejdere, der tilsammen varetager økonomidrift- og styring, IT-support- og drift, tværgående digitaliseringstræk, løn, HR drift og udvikling samt juridisk bistand. Det er Økonomi og Stabs kerneopgave at drive, understøtte og udvikle organisationen, så den øvrige organisation kan koncentrere sig om at understøtte og udvikle rammerne om det gode liv i fremtidens bæredygtige velfærdsby; Albertslund.
 
Vi drømmer om en jurist, der brænder for kommunalret, forvaltningsret og persondataret, trives i rollen som sparringspartner og byder ind på de opgaver, vi løser. For at ”passe ind” skal du arbejde systematisk og professionelt, holde af dagsordner der skifter, opgaver der er i konstant udvikling og ikke mindst kunne lide en munter og imødekommende atmosfære. Som person ønsker vi os en kollega med gennemslagskraft og rummelighed, og som ubesværet formår at indgå i dialog med såvel direktører, chefer, ledere og medarbejdere.
 
Vi kan tilbyde:

 • et udfordrende job i en by for børnene, det grønne og fællesskabet
 • nogle fantastiske kolleger, som venter på at byde dig velkommen
 • spændende opgaver tæt på Borgmester, Direktør- og Chefforum
 • en organisation, hvor netværk og partnerskaber er en naturlig del af opgaveløsningen
 • gode muligheder for at præge jobindholdet og sætte dine kompetencer i spil - og over tid udvikle dig ind i nye opgaveområder
Halvdelen af dit arbejde vil være konkret sagsbehandling og juridisk rådgivning, som især omfatter:
 • Generel vejledning og fortolkning af lovgivning, herunder især i sager som handler om kommunalret og forvaltningsret
 • Vejledning, rådgivning og i nogle tilfælde behandling af aktindsigtssager og alkoholbevillingssager
 • Rådgivning, servicering og udarbejdelse af notater m.m. til Borgmesteren, Økonomiudvalget, KommuneMED og Direktør- og Chefforum
Den anden halvdel af dit arbejde vil være at medvirke til, at Albertslund Kommune er på forkant med  den nye EU databeskyttelsesforordningen. Du vil her sammen med IT-enheden få ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre en proces til implementering af databeskyttelsesforordningen i hele Albertslund Kommune, og du skal have lyst til at kaste dig ud i dette arbejde og mod på videreuddannelse indenfor dette felt. Det vil bl.a. indebærer følgende opgaver:  
 • Styring og deltagelse i internt arbejde om informationssikkerhed, herunder opdatere og formidle politikker og procedurer indenfor informationssikkerhed
 • Deltagelse i arbejdsgrupper under Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening og i KL’s sikkerhedsprogram
 • Løbende vejledning og rådgivning om informationssikkerhed og persondataret
 • I samarbejde med IT-enheden sagsbehandling af databehandleraftaler
 • Undervisning af medarbejdere i persondataret
Vi ønsker, at du er:
 • Cand.jur. eller har tilsvarende uddannelse/efteruddannelse, gerne med speciale inden for kommunalret og forvaltningsret
 • At du har kendskab til kommunale forhold og samspillet i en politisk ledet organisation vil være en fordel men ingen betingelse  
 • Fleksibel, fuld af initiativ, engagement og åbenhed over for nye opgaver og måder at organisere arbejdet på
 • I stand til at arbejde selvstændigt, og kan ”gå alene med bolden”
 • Robust, når du møder modstand og/eller dine ideer ikke nødvendigvis ender med en beslutning
 • Nysgerrig på den digitale udvikling og de muligheder det skaber
Alt det praktiske
Stillingen er på fuld tid, på overenskomstvilkår og tidsbegrænset til 2 år. Lønindplacering sker efter forhandling mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme mangfoldighed og ligestilling.

Samtaler afholdes 24. august og den 29. august 2017. Tiltrædelse 1. oktober 2017.

Du søger stillingen via nedenstående link senest 18. august kl. 9.00.

Du kan blive klogere på Albertslund, som by og arbejdsplads på www.albertslund.dk. og http://medarbejdersiden.albertslund.dk/ Du er velkommen til at kontakte teamkoordinator Majken Kondrup på 43 68 60 91.  Alternativt kan du kontakte afdelingschef Helle Wagner Gehlert på 43 68 60 10.
 
 

Send ansøgning