Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Visionær Direktør til Området for by, kultur, miljø & beskæftigelse

2 pædagogmedhjælpere til Børnehuset Rosenly

Ansøgningsfrist 18. august 2017, kl. 23:59

To medhjælpere til børnehus i Albertslund Kommune

Ansøgningsfrist 18. august 2017, kl. 12:00

I Børnehuset Rosenly søger vi fra d. 1/9 2017 eller snarest derefter to pædagogmedhjælpere. En til vuggestueafdelingen og en til børnehaveafdelingen
Stillingerne er på 30 timer om ugen.
 
Vi lægger vægt på og forventer at du kan følgende:

 • Samarbejde og kommunikation.
 • Tage udgangspunkt i barnets ressourcer. Se muligheder i stedet for begrænsninger.
 • Bakke op omkring et stærkt forældresamarbejde.
 • Kan støtte op omkring pædagogerne, og de pædagogiske beslutninger i hverdagen.
 • Kan rumme forskellige børn.
 • Være tæt på naturen og dens luner, lave mad over bålet m.m.
 • Inddrage hverdagens arbejdsopgaver og gøremål i det pædagogiske arbejde.
 • I samarbejde med dine pædagogkollegaer reflektere over hverdagen og alle dens udfordringer.
 • Være deltagende og understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø med fokus på personalets trivsel. Samt at have fokus på den fælles arbejdsopgave.
 • Være omsorgsfuld og empatisk, i stand til at se det enkelte barn og børnegruppens behov, være lyttende og nærværende i samværet med børnene. 
 • At du er mødestabil og er villig til at være fleksibel i forhold til dit arbejde og mødetider
Vi søger to medhjælpere, som ud over at være faglig kompetent, er god til at arbejde med og i børnenes fantasiverden. Vi vægter et aktiv udeliv hele året rundt.

Vi mener at alle børn har ret til at være del af et fællesskab.  Vi arbejder målrettet med børns venskaber , leg og sprog.  Sproglige kompetencer giver børn mulighed for deltagelse og forståelse af verden, derfor arbejder vi i alle sammenhænge med børnenes sproglige udvikling, og vi har især fokus på den sproglige udvikling og læring.

Vi ønsker at fastholde og udvikle en institution hvor alle børn og forældre er ligeværdige deltagere.

I 2017 arbejder alle dagtilbud i Albertslund Kommune med en udviklingsstrategi som b.la. har fokus på dannelse og didaktik. Læs mere herom  på Albertslund Kommunes hjemmeside.
 
Du kan finde os på vores hjemmeside http://Rosenly.albertslund.dk
 
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.

Skriftlig ansøgning sendes senest fredag d. 18/8 2017. kl.12. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 35

Evt spørgsmål kan rettes til konstitueret leder Louise Juul Larsen på 26379993 eller koordinator i børnehaveafdelingen Camilla Leisin 43451417 eller koordinator i vuggestuen Nina Sørensen på 43451417

Vær opmærksom på at vi søger to medhjælpere, så  det er vigtigt, at du skriver, om du søger stillingen i vuggestuen eller børnehaven.
 
 

Send ansøgning