Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Visionær Direktør til Området for by, kultur, miljø & beskæftigelse

Ergoterapeut med neurologisk erfaring, søges til genoptræning i Rehabiliteringsafdelingen i Albertslund kommune.

Ansøgningsfrist 25. august 2017, kl. 12:00

Ergoterapeut med neurologisk erfaring, søges til genoptræning i Rehabiliteringsafdelingen i Albertslund kommune.
Stillingen er til et barselsvikariat på 30-37 timer fra d. 01.10.17. Afslutning kendes ikke endnu.

Arbejdstiden er på hverdage mellem kl. 7.30 og 16.00.

Rehabiliteringsafdelingen i Albertslund Kommune åbnede 1.1.2016 med 12 midlertidige pladser i vores nye Sundhedshus. Pladserne benyttes til borgere, som har behov for rehabilitering eller aflastning hele døgnet. Formålet er, at borger i løbet af kort tid, igen kan mestre sit liv og komme hjem i egen bolig med de rigtige hjælpemidler og den nødvendige hjælp.
Afdelingen består af 11 social-og sundhedsassistenter, 6 sygeplejersker, 2 fysioterapeuter og 2 ergoterapeuter, 1 køkkenassistent samt studerende/elever.

Rehabiliteringsafdelingen varetager genoptræningsopgaven efter Sundhedsloven §140 efter udskrivelse fra sygehus til hos de borgere der er indlagt i afdelingen. Dette gøres ud fra en rehabiliterende tilgang med henblik på borgernes fysiske, psykiske og sociale tilstand.
Sammen med borgerne og pårørende sættes der mål for opholdet på rehabiliteringsafdelingen.

Dette vægtes højt:

  • At du er forberedt på at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med bl.a. fysioterapeuter, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, mfl.
  • At du kan koordinere, strukturere og planlægge interventioner og træningstiltag for borgerne med Rehabiliteringsafdelingens øvrige terapeuter.
  • At du har kan samarbejde med kommunens samarbejdspartnere fx. hjælpemiddelafdelingen, visitationen, kommunens hjemmepleje, genoptræningsafdelingen mfl.
  • At du har mod på at samarbejde med både borgere og pårørende i forbindelse med målsætning, samt deltage ved forskellige møder og videregive informationer til alle implicerede parter.
Ergoterapeutiske ansvarsopgaver samt ønskede kompetencer:
  • Foretage ADL-vurderinger/træning indenfor P-ADL og I-ADL.
  • Viden og erfaring indenfor dysfagi herunder både vurderinger og træning, helst med gennemført F.O.T.T- grundkursus, dog ikke et krav.
  • God bred viden og erfaring med træning af borgere med komplekse neurologiske problemstillinger både fysiske og kognitive.
  • Viden om basale og mere komplekse forflytninger og lejringer af borgere, også de tungere neurologiske borgere samt at kunne rådgive og videregive til plejepersonalet på afdelingen.
  • Erfaring med at lave vurderinger samt træning med geriatriske borgere.
  • Viden om basale hjælpemidler, så disse kan ansøges på vegne af borgerne.
  • Evt. erfaring med hjemmebesøg for at afklare hvad der skal trænes med under opholdet på Rehabiliteringen.
Du vil have mulighed for sparring med terapeuter fra genoptræningsafdelingen, som også ligger i Sundhedshuset. Borgere som udskrives fra Rehabiliteringsafdelingen overgår træningsmæssigt til genoptræningsafdelingen.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Det er en del af personalepolitikken i Albertslund Kommune at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.

Yderligere oplysninger:
Ønsker du flere oplysninger om stillingen, så kontakt leder af Rehabiliteringsafdelingen:
Sofie Seemann på 51663336 eller sofie.seemann@albertslund.dk

Ansøgningsfrist d. 25.08. 2017 kl. 12:00.
Ansættelsessamtaler afholdes onsdag d. 30.08.2017
 
 
 

Send ansøgning