Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Daginstitutionsleder til Børnehuset Troldehøj

Ansøgningsfrist 19. juni 2017, kl. 23:00

 
Albertslund kommune er byen for børnene og det grønne. Det er en by i udvikling hvor vi søger en leder der ønsker at være med til at gøre en forskel.

Børnehuset har 15 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. Institutionen har en dejlig legeplads placeret i grønne omgivelser. som er vores tredje  rum, i Troldehøj arbejder vi med stor vægt på kreativitet i bevægelse.

Vi er en personalegruppe med fælles værdier, hvor pædagogikken bygger på et nærvær hvor engagement og fordybelse er en af grundpillerne.

I Albertslund Kommune bidrager mange aktører til  nye oplevelser, refleksion og videndeling, for at sikre det bedste fundament for børn i vores dagtilbud. Der er bl.a. samarbejde om kunst og kultur.

Alle dagtilbud i Albertslund arbejder med at skabe udfordrende og trygge rammer for et godt børneliv. Sammen med Afdelingen for dagtilbud arbejdes der med at skabe retning og sammenhæng i den pædagogiske udvikling og forankring af politiske tiltag.

Systematisk arbejde med barnets udvikling og børnefællesskaber skal tidligt i livet ruste børnene til fremtidens udfordringer, og aktiv deltagende i børnelivet her og nu. De kommende år vil sprog være et hovedfokus på dagtilbudsområdet, da den tidlige understøttelse af børns sprog, er afgørende for børns erfaringsdannelse og viden, ikke mindst skal det sikres at alle børn kontinuerligt udvikler sproget.

Ansøgers kompetencer:
•    Du praktiserer faglig ledelse og opdateret i forhold til nyere pædagogisk viden.
•    Du kan skabe rammer for faglig refleksion, fællesskab og trivsel på arbejdspladsen.
•    Du har lyst til at deltage aktivt blandt børn, forældre og personale i dagligdagen.
•    Du fremstår troværdig, lyttende og tillidsfuld.
•    Du har diplom i ledelse eller anden relevant videreuddannelse.
•    Du har erfaring med faglig, økonomisk og strategisk ledelse i en politisk styret organisation.
•    Du kan kommunikerer skriftligt og mundtligt om politiske og administrative beslutninger.
•    Du kan træffe nødvendige beslutninger og bevare overblikket i en travl hverdag.
•    Kan understøtte arbejde med synlig dokumentation og refleksion af det pædagogiske arbejde.

Børnehuset Troldehøj har en lille engageret medarbejdergruppe. Det er en arbejdsplads hvor der er mulighed for  at sætte sit præg med udgangspunkt i de lokale rammer og Udviklingsstrategi for dagtilbud. Ledergruppen er engageret og der er mulighed for videndeling og faglig sparring og derudover er der en engageret forældrebestyrelse.

Ansøgningsprocedure
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst

Ansættelsessted er Albertslund Kommune, med tjenestested indtil videre i Børnehuset Troldehøj

Ansøgningsfrist
19. juni 2017 kl.23

Ansættelsessamtaler
1.    samtale: 22. juni
2.    samtale: 27. juni

Ansættelsesdato
1. august 2017


Ønsker du at høre mere om Troldehøj kan du kontakte stedfortræder og konstituerede leder Susanne på telefon 43621044. Du er  meget velkommen til at komme forbi og se stedet og få en snak. 

Send ansøgning