Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Genopslag Den kommune dagpleje i Albertslund Kommune søger ny leder

Ansøgningsfrist 11. juni 2017, kl. 23:00

Ny leder søges pr. 1. august 2017

Albertslund kommune er byen for børnene og det grønne. Det er en by i udvikling hvor vi søger en leder der ønsker at være med til at gøre en forskel.

Albertslund Kommune har stort fokus på det gode børneliv, og dagtilbudsområdet arbejder aktuelt med styrkelse af børns tidlige sprogudvikling og faglig ledelse, med udgangspunkt i udviklingsstrategien: Fællesskab og mangfoldighed.  Desuden arbejdes der med at sikre høj pædagogisk kvalitet, tidlig indsats og sammenhæng i barnet liv. 

Systematisk arbejde med barnets udvikling og børnefællesskaber skal tidligt i livet ruste børnene til fremtidens udfordringer, og aktiv deltagende i børnelivet her og nu. De kommende år vil sprog være et hovedfokus på dagtilbudsområdet, da den tidlige understøttelse af børns sprog, er afgørende for børns erfaringsdannelse og viden, ikke mindst skal det sikres at alle børn kontinuerligt udvikler sproget.

Dagplejen indgår i kommunens pasningstilbud til børn under 2 år og 10 mdr. Børnene passes i mindre grupper på 4 børn i dagplejens private hjem. Dagplejen er normeret til  58 børn. Dagplejen består pt. af en dagplejeleder, en stedfortræder/dagplejepædagog, 1 dagplejepædagog, 3 dagplejere ansat i gæsteplejen, 16 dagplejere og en administrativ medarbejder. 

Alle dagplejere er tilknyttet en legestue, hvor de mødes en gang om ugen. I dagplejen har vi et gæstehus, som modtager de børn, hvis dagplejer er fraværende. Gæstehus, legestuen, den administrative medarbejder, det pædagogiske personale og lederen sidder i samme hus.

Vi søger en leder med et højt pædagogisk fagligt niveau, administrativ og ledelsesmæssig erfaring inden for dagplejeområdet og som er bekendt med det, at arbejde i en politisk styret organisation. Dagplejen hører under Børn, Sundhed & Velfærd, Afdeling for Dagtilbud 

Ansøgers kompetencer:
•    Du evner at forstå dagplejens væsen og kompleksitet.
•    Du praktiserer faglig ledelse og opdateret i forhold til nyere pædagogisk viden.
•    Du kan skabe rammer for faglig refleksion, fællesskab og trivsel på arbejdspladsen.
•    Du har lyst til at deltage aktivt blandt børn, forældre og personale i dagligdagen.
•    Du fremstår troværdig, lyttende og loyal.
•    Du har diplom i ledelse eller anden relevant videreuddannelse.
•    Du har erfaring med faglig, økonomisk og strategisk ledelse i en politisk styret organisation.
•    Du kan kommunikerer skriftligt og mundtligt om politiske og administrative beslutninger.
•    Kan understøtte arbejde med synlig dokumentation og refleksion af det pædagogiske arbejde.
•    Du er god til at samarbejde, er handlekraftig og tør tage beslutninger.
•    Du vil være engagere dig i udvikling af det samlede dagtilbudsområde.

Der lægges vægt på dagplejelederens evne til den nære ledelse, til at understøtte og skabe rammerne for kvalitet, samarbejde og udvikling i Dagplejen. Lederen af Dagplejen skal have lyst til og kunne mestre en overordnet ledelsesopgave.
 
Der afholdes ansættelsessamtaler den 16.6.2017 og 21.6.2017. 
Lønplacering mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation.
Ønsker du at høre noget mere om dagplejen, kan stedfortræder i dagplejen Annette Frederiksen kontaktes på telefon 43 68 33 33, eller leder i afdelingen for Dagtilbud Mette Ankjær Andersen på telefon 29 28 88 46.

Ansøgningsfrist 11.6.2017 kl. 23.00.

Send ansøgning