Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Kantineleder til Herstedvester Skole

Ansøgningsfrist 02. juni 2017, kl. 12:00

Herstedvester skole er en folkeskole med 935 elever og 120 medarbejdere, og 3 SFO- enheder 

Vi søger en kantineleder med tiltrædelse den 1/9-2017

Kantinen er et pædagogisk projekt hvor du vil tilberede maden i fællesskab med elever og lærere fra mellemtrinnet.
 
Vi forventer:
•    at du kan lide at være sammen med børn
•    at du kender arbejdsgange og har erfaring fra et storkøkken
•    at du er selvstændig og god til samarbejde 
•    at du kan bevare roen under tidspres
•    at du har god personlig hygiejne

Dine opgaver bliver bl.a.:
•    en varieret arbejdsdag med tilberedning af mad
•    planlægning af menu i tæt samarbejde med det pædagogiske personale
•    ansvar for egenkontrol
•    varebestilling
•    ansvar for kantinens kasse og regnskab 

Arbejdstiden er tirsdag til fredag 6:00 til 13:30, 30 min til andet.
Stillingen aflønnes med 27 timer om ugen, fordelt på 40 arbejdsuger. 


I Albertslund Kommune er højt til loftet, langt mellem væggene – og plads til det skæve. Vi
har gensidig initiativpligt. Gennem forpligtende dialog skaber vi i fællesskab gode og
fleksible rammer for arbejdet i skolen – hele tiden med kerneopgaven i centrum.

I Albertslund Kommune er vi ambitiøse på alle børns vegne. Vi lægger vægt på, at børnene
trives i fællesskaber. Derfor prioriterer vi læring, fordybelse og dannelse højt - sammen
med udvikling af de sociale kompetencer.

I Albertslund Kommune skal alle børn have mulighed for at udfolde deres personlige
kompetencer – og udleve deres passion. De voksne opmuntrer børnene og de unge til at
forfølge deres mål – også de mest ambitiøse. Børnenes læring og udvikling foregår både
inden for og uden for institutionernes mure. I naturen. Sammen med andre.

Velkommen til Albertslund – byen for børnene, det grønne og fællesskabet!

Yderlige oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrativ leder Karina Rask  eller skolens kontor på tlf. 43 68 73 40.
Du kan læse mere om os på Herstedvester Skoles hjemmeside www.herstedvesterskole.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst.
Det er en del af ansættelsespolitikken i Albertslund Kommune at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning fredag 2. juni kl. 12.00.
Vi holder løbende ansættelsessamtaler.

Send ansøgning