Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Pædagog 37 timer til SFO Herstedvester - Lysthuset

Ansøgningsfrist 02. juni 2017, kl. 12:00

Lysthuset er en af 4 SFO afdelinger tilknyttet Herstedvester skole. Vi er pt. 90 børn med 5 faste pædagoger og en halvårs studerende tilknyttet huset. Vi ligger fysisk på skolen i egne hyggelige lokaler og med gode fælles områder, som vi deler med skolen. Vi har stor fælles legeplads med mange muligheder, hvor det nære og trygge kan trives eller de store fælles aktiviteter også fungerer. Vi arbejder med åben plan, hvor børn og pædagoger ikke er knyttet til faste rum eller grupper. Vi arbejder med et forpligtende fællesskab som drivkraft og det skal være lysten og legen, der skal skabe indholdet i hverdagen. Vi taler og opfører os ordentlig overfor hinanden og sætter pris på, at Lysthuset er et trygt og rart sted at være.

Vi søger en pædagog der er kreativ i forhold til sy, male, smykke værksteder og kan du evt. danse og lave små forestillinger - er du noget nær perfekt til os. Du skal både kunne arbejde selvstændigt på værksteder og formå at inddrage børnene, samt arbejde mere projektorienteret i forhold til Lysthusets traditioner og arrangementer. 

Du skal kunne se dig selv som pædagog både i skolen og på SFO`en, med lige stor interesse og engagement i begge dele af jobbet. Du skal kunne se dig selv på forskellige klassetrin i indskolingen og kunne samarbejde professionelt med lærere og øvrige interessenter om børnene. 

I Lysthusets årshjul indgår rollespil, hockeyturnering, julegaveværksteder, Nytårstaffel, bag for en sag, teater, Halloween og Albertslund børnefestuge. Vi prøver at inddrage så mange værksteder i disse projektorienterede aktiviteter som muligt, og er derudover meget modtagelig for nye ideer. Hverdagene er i øvrigt præget af ude- og inde leg, boldspil og bevægelseslege i fællesrum og hallen samt sy, træ og smykkeværksteder.

Arbejdstiden er på skoledage fra 10.00 - 17.00, fredag til 16.30. Du vil få en ugentlig morgenåbnings dag fra 06.00 – 08.00, hvorefter man lægger skoletimer og går hjem 14.00. Vi har ugentlige personalemøder om formiddagen og månedlige fællesmøder med øvrige afdelinger.

Fra 1. maj har vi nye børn og her vil skemaet ændre sig frem mod sommerferien. I denne periode har vi aften personalemøder i tidsrummet 17.00 – 20.00. I ferier generelt er der separat skema som udarbejdes i fællesskab. Afdelingerne er ofte sammen i ferier og har fælles planlægning og aktiviteter.

I Albertslund Kommune er højt til loftet, langt mellem væggene – og plads til det skæve. Vi
har gensidig initiativpligt. Gennem forpligtende dialog skaber vi i fællesskab gode og
fleksible rammer for arbejdet i skolen – hele tiden med kerneopgaven i centrum.

I Albertslund Kommune er vi ambitiøse på alle børns vegne. Vi lægger vægt på, at børnene
trives i fællesskaber. Derfor prioriterer vi læring, fordybelse og dannelse højt - sammen
med udvikling af de sociale kompetencer.

I Albertslund Kommune skal alle børn have mulighed for at udfolde deres personlige
kompetencer – og udleve deres passion. De voksne opmuntrer børnene og de unge til at
forfølge deres mål – også de mest ambitiøse. Børnenes læring og udvikling foregår både
inden for og uden for institutionernes mure. I naturen. Sammen med andre.

Velkommen til Albertslund – byen for børnene, det grønne og fællesskabet!

Har ovenstående skabt en interesse eller efterladt en nysgerrighed for evt. uddybelse, så ring for et besøg og en koptårkaffe, det vil vi sætte pris på. 
Du kan kontakte:
SFO afdelingsleder Brian Nielsen på 4368 6662 eller Indskolingsleder Kirsten Ingemann 4368 7340

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst.
Det er en del af ansættelsespolitikken i Albertslund Kommune at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.

Yderligere oplysninger
Du kan læse mere om os på Herstedvester Skoles hjemmeside www.herstedvesterskole.dk under menu punktet SFO

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning fredag 2. juni kl. 12.00.
Vi holder løbende ansættelsessamtaler.

Send ansøgning