Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Faglig og velfunderet souschef søges til børnehuset Roholmhaven

Ansøgningsfrist 31. maj 2017, kl. 12:00

Faglig og pædagogisk velfunderet souschef søges til børnehuset Roholmhaven.

Souschef på 37 timer søges pr. 1. august eller snarest muligt.
Roholmhaven er beliggende i Albertslund kommune og er en af de største daginstitutioner i kommunen. Den er fordelt på tre matrikler og er normeret til 180 enheder. Roholmhaven er lige nu i rivende udvikling og nye muligheder og skabelsen af nye tiltag er en del af tankerne og drøftelserne i huset.

Vi tilbyder:

  • En engageret leder og personalegruppe, hvor faglighed, livsglæde, åbenhed og humor er rammerne .
  • Et arbejdsfællesskab, hvor faglig stolthed, visioner, ansvar, medindflydelse, forskellighed og anerkendelse er rammerne for udvikling og trivsel.
  • En mulighed for at være med til at udvikle huset og tænke i nye tiltag.
  • En flerkulturel børne- og forældregruppe.
  • Indflydelse på dannelse af ledelsesfundamentet og vision, strategier og værdier for huset fremadrettet.
Vi forventer at du:
  • Vil indgå i ledelsesteam og være med til faglig udvikling i en lærende organisation.
  • Vil påtage dig den daglige nære ledelse, f.eks. koordinering personalemæssigt og pædagogisk.
  • At du har lederegenskaber, og kan påtage dig ledelsen, ved lederens fravær.
  • At du selvstændigt kan styre personalemøder og møder i større forsamlinger generelt.
  • Kan arbejde selvstændigt, samarbejde og være aktivitetsleder i det pædagogiske felt.
  • Vil være med til at skabe gode betingelser for trivsel.
  • Er fleksibel, har et godt overblik og kan klare uventede og pressede situationer.
  • Vil være med til at sikre et højt informationsniveau for personaler og forældre.
  • Er robust fysisk og psykisk.
  • Behersker IT, og har dine skriveegenskaber i orden.
  • Er kommunikativ stærk skriftligt og mundtligt.
  • Er villig til at indgå i personalegruppen og have timer på gulvet.
 
Ledelsesmæssigt vil du indgå i et tæt samarbejde med den nyansatte leder. Der forventes at ledelsessamarbejdet bygger på gensidig respekt, anerkendende kommunikation og nysgerrighed på hinandens tanker og ideer. Fokus vil være på kompetencer og det at kunne komplementer hinanden i de forskellige arbejdsopgaver der ligger i ledelsesteamet.

Alle dagtilbud i Albertslund arbejder med at skabe udfordrende og trygge rammer for et godt børneliv. Sammen med Afdelingen for dagtilbud arbejdes der med at skabe retning og sammenhæng i den pædagogiske udvikling og forankring af politiske tiltag.
De kommende år vil sprog være et hovedfokus på dagtilbudsområdet, da den tidlige understøttelse af børns sprog, er afgørende for børns erfaringsdannelse og viden.

Yderligere oplysninger vedr. stillingen eller rundvisning i institutionen:
Fås ved henvendelse til institutionsleder Mette M. Østergaard på telefon 43 68 77 71 eller 24 64 96 89.

Løn og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst og principperne for Ny løn. Det er en del af kommunens
ansættelsespolitik, at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.
 
Ansøgning
Skal være os i hænde senest 31.05.17 kl. 12.

Vi forventer, at afholde ansættelses samtaler i uge 23.

Ved ansættelse vil der blive indhentet straffeattest og pædofiliattest.
 

Send ansøgning