Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Faglig dygtig afdelingsleder søges

Ansøgningsfrist 05. juni 2017, kl. 12:00

Faglig dygtig afdelingsleder søges

Har du lyst til at arbejde på en skole, hvor vi har fokus på styrke elevernes faglighed gennem en målrettet satsning på en naturvidenskabelig tilgang i alle fag, så er stillingen som afdelingsleder på Herstedvester Skole måske noget for dig?

Vores elever trives og har det godt. Det afsæt vil vi bruge til at styrke fagligheden og skabe bedre resultater for vores elever – en indsats du vil blive en central del af, som ny afdelingsleder på Herstedvester Skole.

Du kommer til at indgå i skolens ledelsesteam, der består af både nye og mere erfarne ledere. I ledelsesteamet har vi et fælles ledelsesansvar, og vi sætter os selv i spil som ledelse for at udvikle vores skole.

Du vil få ansvaret for mellemtrinet, hvor der er 275 elever og 23 lærere, 3 pædagoger og 8 skolepædagoger. Du vil derudover få ledelsesansvaret for dansk- og dysleksifagnetværket på skolen.

På Herstedvester Skole vægter vi professionalisme, initiativ og god stemning højt, og vi forventer, at du har lyst til at arbejde med din egen udvikling, bidrage til kollegers og medarbejderes udvikling og har dit fokus på de børn, hvis læring og kompetenceudvikling det hele handler om.

Vi søger en leder, der er en stærk kommunikator, der er i stand til at få øje på de gode historier, og som kan profilere skolen udadtil, både på ForældreIntra, på hjemmesiden og i lokalavisen.

Derudover lægger vi vægt på, at vores nye afdelingsleder er stærk inden for pædagogisk ledelse, kender til IT-ledelse, forandringsledelse og personaleledelse. Du hviler godt i din faglighed og er robust. Hvis du ikke allerede har en lederuddannelse forventer vi at du er indstillet på at tage en.

Herstedvester Skole har knap 1000 elever og ca. 100 ansatte. Skolen er opdelt i indskoling, mellemtrin og udskoling. Vi har 46 klasser og fire SFO afdelinger. Skolen ligger midt i grønne områder og tæt på skoven.

I Albertslund Kommune er der højt til loftet, langt mellem væggene – og plads til det skæve. Vi har gensidig initiativpligt. Gennem forpligtende dialog skaber vi i fællesskab gode og fleksible rammer for arbejdet i skolen – hele tiden med kerneopgaven i centrum.

I Albertslund Kommune er vi ambitiøse på alle børns vegne. Vi lægger vægt på, at børnene trives i fællesskaber. Derfor prioriterer vi læring, fordybelse og dannelse højt - sammen med udvikling af de sociale kompetencer.

I Albertslund Kommune skal alle børn have mulighed for at udfolde deres personlige kompetencer – og udleve deres passion. De voksne opmuntrer børnene og de unge til at forfølge deres mål – også de mest ambitiøse. Børnenes læring og udvikling foregår både inden for og uden for institutionernes mure. I naturen. Sammen med andre.

Velkommen til Albertslund – byen for børnene, det grønne og fællesskabet!
Hvis du vil vide mere er du meget velkommen til at ring til skolen på tlf.nr.: 43 68 73 40 og tale med skoleleder Nieller Mandrup. Du er også velkommen til at ringe og aftale et besøg på skolen.

Ansøgningsfristen er den mandag den 5. juni 2017 kl. 12.00.

Send ansøgning