Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Familieterapeut til Familiehuset

Ansøgningsfrist 06. juni 2017, kl. 08:00

Albertslund Kommunes Familiehus søger en familieterapeut 37 timer om ugen.

Familiehuset er et dagbehandlingstilbud for børnefamilier og unge op til 23 år. Vi tager afsæt i en  systemisk og narrativ referenceramme. Vi er derudover en arbejdsplads, som lægger vægt på  løbende at indhente ny inspiration og udvikle nye metoder. Familiehusets opgaver er kontaktpersonsforløb, familieterapi og praktisk pædagogisk støtte. Derudover indgår vi i kommunens forebyggende indsats med åben rådgivning og egentlige rådgivningsforløb.

Et forløb i Familiehuset indebærer bl.a. samtaler, familieaktiviteter, netværksmøder og tværfagligt samarbejde. Arbejdet kan foregå i Familiehuset eller i familiens hjem. Derudover tilbyder vi gruppeforløb for børn, unge og forældre.

Den ledige stilling er i huset på Sletteland 20, hvor vi i alt skal være 15 familieterapeuter, fordelt på to team.

Vi forventer at du har:

 • Relevant grunduddannelse (fx pædagog, socialrådgiver eller psykolog)
 • Familieterapeutisk erfaring og efteruddannelse
 • Erfaring med og lyst til at arbejde med vanskeligt stillede børnefamilier
 • Lyst til både at arbejde selvstændigt og i team
 • Mulighed for i et vist omfang at arbejde på de tidspunkter, hvor familierne har behov for støtten (som udgangspunkt hverdage mellem 8 og 18.30)
 • Kompetencer til at lede et tværfagligt samarbejde og få alle parter til at arbejde sammen til gavn for børnene og de unge.
Vi tilbyder:
 • Et job i et felt, hvor du får stor betydning for udsatte børn og unges trivsel og udvikling
 • Et spændende fagligt miljø med vægt på metodeudvikling og kreativitet
 • Høj grad af fleksibilitet i planlægning og udførsel af opgaverne
 • Ekstern supervision og tæt kollegial sparring ,
 • Et fagligt netværk med familiehus-medarbejdere fra to af vores nabokommuner (”GAB-netværket”)
 • Ansættelse på 37 ugentlige timer og løn i henhold til gældende overenskomst og dine kvalifikationer
Send din ansøgning, vedlagt CV, inden den 6. juni 2017 kl. 8.00. Vi forventer at afholde samtaler i uge 24, med henblik på ansættelse pr. 1.8.17. Yderligere oplysninger kan findes på www.albertslund.dk eller ved henvendelse til Leder Annette Rasmussen på tlf. 4038 2807, eller familieterapeut Berit Lorenzen tlf. 4362 6121.

Send ansøgning