Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Humlehusene søger social-og sundhedsassistenter til plejen af beboere med en demenssygdom

Ansøgningsfrist 11. juni 2017, kl. 12:00

Du kan blive vores nye kollega, hvis du brænder for at arbejde med mennesker med en demenssygdom.

Humlehusene 1 søger:
social-og sundhedsassistenter til aftenvagt 28 timer pr. uge med weekendvagt hver anden uge og social-og sundhedsassistenter til dagvagt 32-35 timer pr. uge med weekendvagt hver anden uge.
 
Alt efter mængden af ansøgere kan man ønske at være i blandede vagter, men fælles for alle stillinger er weekendvagt hver anden uge. 
 
Stillingerne ønskes besat 1. juli 2017, eller snarest derefter.
 
Humlehusene:
I Humlehusene bor fortrinsvis beboere med forskellige demenslidelser og med individuelle behov for støtte og pleje i hverdagen.

I leve-bo-miljøerne i Humlehusene 1 og 7 er der i alt boliger til 47 beboere samt 3 aflastningspladser. Boligerne er fordelt i 6 huse. Alle 6 huse har hvert deres køkken, spise-og opholdsstue. Humlehusene 1 og 7 har begge en dejlig gårdhave og en fælles bus til udflugter. Af personaledrevne aktiviteter kan bl.a. nævnes; erindringsdans, besøgshund, oplæsning fra biblioteket, ture ud af huset, banko.
 
Herudover er der tilknyttet 3 daghjem med i alt 33 borgere tilknyttet. 2 af disse daghjem er målrettet borgere med en demensproblematik.

Hos os tager vi udgangspunkt i den personcentrerede omsorg; herunder med bl.a. udgangspunkt i Tom Kitwood. Vi ser mennesket og ikke sygdommen, og vi stræber hele tiden efter, at beboerne kan leve deres eget liv, hele livet, i deres nye bolig. Vi søger at skabe hverdagsliv med indhold og samvær, der tager udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer, behov og interesser. Vi har i det hele taget fokus på, hvordan vi bedst sikrer meningsfuldt indhold i hverdagen og kvalitet i omsorgen og plejen.

Vi er et sted med mange muligheder:

 • Faste beboerkonferencer
 • Beboerne har faste kontaktpersoner
 • Supervision bl.a. ved kommunens demensteam
 • Godt samarbejde på tværs af grupperne
 • Gode muligheder for aktiviteter udenfor og indenfor
 • Stor indflydelse på eget arbejde
 • Gode muligheder for faglig udvikling gennem kurser og undervisning
 • Gratis kaffe
 • Gratis Svøm og Fitness
 
Som medarbejder hos os skal du:
 • have viden om, erfaring med og interesse for arbejdet med mennesker med en demenssygdom
 • kunne tage ansvar for den daglige praksis og fagligheden i huset
 • arbejde både med hverdagsrehabililitering og målrettede rehabiliterende indsatser både mono- og tværfagligt
 • have en kreativ tilgang, være rummelig og tålmodig, turde være modig og være i centrum, det er en stor forfordel hvis du har humoristisk sans.
 • være mødestabil, positiv, og bidrage til et godt arbejdsmiljø.
 
For øjeblikket deltager vi i projekt demensrejseholdet fra sundhedsstyrelsen.
Det er en stor fordel, hvis du har gennemført de 3 første moduler af ABC demens på
http://www.videnscenterfordemens.dk/abc/.

Kun ansøgninger sendt elektronisk via opslaget vil komme i betragtning.

Sidste ansøgningsfrist 11. juni 2017.

Der afholdes samtaler 19. juni 2017.

For yderligere information om Humlehusene:
http://www.plejebolig.albertslund.dk/humlehusene/  eller
Gruppeleder for Humlehusene 1 Tina Falcke på mail
tms@albertslund.dk eller tlf. 2222 3327 eller
Gruppeleder for Humlehusene 7 Michael Thrane på mail
michael.thrane@albertslund.dk eller tlf. 2896 0355
 
For yderligere information om Albertslund Kommune:
www.albertslund.dk
 

Send ansøgning