Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Faglig koordinator til Humlehusene

Ansøgningsfrist 04. juni 2017, kl. 12:00

Humlehusene søger pr. 1/8-17 en faglig koordinator på 37 timer pr. uge.

Du vil have stor indflydelse på din vagtplan og vil som udgangspunkt arbejde på hverdage i dagtimerne. Der kan forekomme aften/nattevagter ved behov for faglig sparring i de vagter.

Da stillingen er ny vil du have stor indflydelse i indholdet af stillingen.
 
Du er/har:

 • Erfaren social- og sundhedsassistent, gerne med relevant efteruddannelse.
 • Erfaring fra demensområdet.
 • Gode samarbejdsevner.
 • Gode kommunikationsevner, både mundtligt og skriftligt.
 • At du har teknisk flair.
 • At du kan benytte vores IT systemer (KMD vagtplan, CSC omsorg, Insubiz)
 
Dine opgaver vil bl.a. bestå i:
 • At være til rådighed til faglig sparring i grupperne og daghjemmene.
 • At skabe relationer til beboere, pårørende og medarbejdere.
 • At være kontaktperson til udfordrende beboere.
 • At være ansvarlig for vagtplanlægningen sammen med gruppelederne, herunder den daglige kontakt til timelønnede vikarer.
 • At registrere afvigelser til vagtplan og for tilkaldevikarer.
 • At deltage i indflytningssamtaler og opfølgende samtaler.
 • At deltage i beboerkonference.
 
Vi er et sted med mange muligheder:
 • Faste beboerkonferencer.
 • Beboerne har faste kontaktpersoner.
 • Supervision bl.a. ved kommunens demensteam.
 • Godt samarbejde på tværs af grupperne.
 • Gode muligheder for aktiviteter udenfor og indenfor.
 • Stor indflydelse på eget arbejde.
 • Gode muligheder for faglig udvikling gennem kurser og undervisning.
 • Gratis kaffe.
 • Gratis Svøm og Fitness.
 
Humlehusene:
I Humlehusene bor fortrinsvis beboere med forskellige demenslidelser og individuelle behov for støtte og pleje i hverdagen.

I leve-bo-miljøerne i Humlehusene 1 og 7 er der i alt boliger til 47 beboere samt 3 aflastningspladser. Boligerne er fordelt i 6 huse. Alle 6 huse har hvert deres køkken, spise-og opholdsstue. Humlehusene 1 og 7 har begge en dejlig gårdhave og en fælles bus til udflugter. Af personaledrevne aktiviteter kan bl.a. nævnes; erindringsdans, besøgshund, oplæsning fra biblioteket, ture ud af huset, banko.
 
Herudover er der tilknyttet 3 daghjem med i alt 33 borgere tilknyttet, 2 af disse daghjem er målrettet borgere med en demensproblematik.

Hos os tager vi udgangspunkt i den personcentrerede omsorg; herunder med bl.a. udgangspunkt i Tom Kidwood. Vi ser mennesket og ikke sygdommen, og vi stræber hele tiden efter, at beboerne kan leve deres eget liv, hele livet, i deres nye bolig. Vi søger at skabe hverdagsliv med indhold og samvær, der tager udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer, behov og interesser. Vi har i det hele taget fokus på, hvordan vi bedst sikrer meningsfuldt indhold i hverdagen og kvalitet i omsorgen og plejen.
 
For øjeblikket deltager vi projekt demensrejseholdet fra sundhedsstyrelsen.

Kun ansøgninger sendt elektronisk via opslaget vil komme i betragtning.

Sidste ansøgningsfrist d. 4 juni 2017.
Vi forventer af holde samtaler d. 13 Juni 2017

For yderligere information om Humlehusene:
http://www.plejebolig.albertslund.dk/humlehusene/  eller
For yderligere information om Albertslund Kommune:
www.albertslund.dk

Gruppeleder for Humlehusene 1 Tina Falcke på mail
tms@albertslund.dk eller tlf. 22223327 eller
Gruppeleder for Humlehusene 7 Michael Thrane på mail
michael.thrane@albertslund.dk eller tlf. 28960355

Send ansøgning