Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Dygtig administrativ medarbejder til skoleområdet søges

Ansøgningsfrist 11. juni 2017, kl. 23:59

I Afdelingen for Skoler & Uddannelse søger vi en serviceminded og struktureret administrativ medarbejder.

Vi har brug for en person

 •  der har en relevant uddannelse
 •  som har erfaring fra administrativt arbejde i en kommunal organisation eller en som er klar til nye udfordringer og har lyst til at lære en masse nyt
 •  som har gode evner til både at arbejde selvstændigt og til at indgå i et respektfuldt samarbejde med mange forskellige fagligheder
 •  som er struktureret, stabil og ansvarsbevidst
 •  som kan håndtere at have mange bolde i luften
 •  som er imødekommende og har godt humør

Arbejdsopgaver
Overordnet er opgaven at sikre et velfungerende og professionelt flow på afdelingschefens område. Der er både specifikke og generelle arbejdsopgaver.

Specifikke arbejdsopgaver:

 •  Sekretærfunktion for Afdelingschefen for Skoler & Uddannelse
 •  Økonomi/regnskab (betaling, opkrævning, kontostyring, omposteringer)
 •  Personaleadministration
 •  Lønopfølgning/analyser forventet regnskab
 •  Indberetning af fravær (sygdom, ferie, barsel m.m.). Udarbejdelse af sygestatistik, fraværsrapporter, ferieregnskab
 •  Koordinering af transport for skoleelever
 •  Vedligeholdelse af IPL-Systemet for skoleområdet
 •  Telefon- og borgerkontakt.
 •  Bestilling af kontorinventar, service, mødeforplejning m.v.
 •  Hjemmeside redigering for egne opgaver
Generelle arbejdsopgaver:
 •  Sekretariatsfunktion, information og borgerbetjening
 •  Samarbejde med decentrale administrative medarbejdere
 •  Indgå i opgaveløsning på tværs af rådhusets afdelinger.
 •  Samarbejde med Afdelingen for Økonomi & Stab
 •  Deltage i projekter og udviklingsopgaver i afdelingen
 •  Backupfunktioner efter aftale
Sådan er vi
Du bliver en del af Skoler & Uddannelse, en stabsafdeling med otte kollegaer, der servicerer kommunens skoler og klubber og borgere. Som hjælper og ideudvikler med hinanden. Tingene kan gå stærkt, så det er vigtigt, at du kan overskue og prioritere mange forskellige arbejdsopgaver.

Vejen til jobbet
Har du kvalifikationerne, og synes du jobbet lyder interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.Albertslund.dk/job.

Arbejdstiden er 37 timer. Tiltrædelse snarest muligt og senest pr. 1. august 2017. Du bliver ansat på overenskomstvilkår og lønindplacering sker efter forhandling mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation. Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme mangfoldighed og ligestilling.

Ansøgningsfristen er søndag den 11. juni 2017
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Skoler & Uddannelse Henriette Krag
på telefon 2371 7257.

I Albertslund Kommune er der højt til loftet, langt mellem væggene – og plads til det skæve. Vi har gensidig initiativpligt. Gennem forpligtende dialog og nære relationer har vi et fælles ansvar for, at rammerne for arbejdet i skolen er gode og fleksible – hele tiden med kerneopgaven i centrum.

I Albertslund Kommune er vi ambitiøse på alle børns vegne. Vi lægger vægt på, at børnene trives i fællesskaber. Derfor prioriterer vi læring, fordybelse og dannelse højt - sammen med udvikling af de sociale kompetencer.

I Albertslund Kommune skal alle børn have mulighed for at udfolde deres personlige kompetencer – og udleve deres passion. De voksne opmuntrer børnene og de unge til at forfølge deres mål – også de mest ambitiøse. Børnenes læring og udvikling foregår både inden for og uden for institutionernes mure. I naturen. Sammen med andre…

Velkommen til Albertslund – byen for børnene, det grønne og fællesskabet!

Send ansøgning