Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Matematikkonsulent til Albertslund Kommune

Ansøgningsfrist 04. juni 2017, kl. 23:59

Kan du sætte matematik på dagsorden?

Så er vores ledige stilling måske noget for dig.
I Albertslund Kommune vil vi udvikle matematikfaget, på alle skolens klassetrin
som led i vores reviderede skolestrategi. Flere elever skal klare sig bedre i
matematik, så de bedre kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi har brug
for en matematikkonsulent, der kan undervise, formidle viden og koordinere
indsatser blandt elever, pædagoger, lærere, skoleledelser og andre
fagprofessionelle.

Viden og erfaring
Du har en læreruddannelse og erfaring, der gør dig i stand til fra dag ét at
kvalificere skoleafdelingens og skolernes arbejde med matematikundervisning.
Du har specialviden og praksiserfaring på området. Du kan omsætte evidens
og viden til konkret handling. Hvis du har et bredt perspektiv på
naturfagsundervisningen er det et ekstra plus.

Du skal lede eksisterende netværk på tværs af skolerne og vise en fælles vej
for at få løftet børn og unges matematiske kompetencer. Det er derfor
væsentligt at du kan koordinere, sætte retning og holde fast.

Du er dygtig til at formidle og skabe netværk på tværs af Albertslund
Kommune og gerne til virksomheder og uddannelsesinstitutioner som en del af
den åbne skole.

Sådan er vi – sådan er du måske?
Du bliver en del af Skoler & Uddannelse, - en afdeling med syv kollegaer, der
hjælper og ideudvikler med hinanden. Tingene kan gå stærkt, så det er vigtigt,
at du kan overskue og prioritere mange forskellige arbejdsopgaver. Til
gengæld har vi et stort råderum – og respekt for hinandens måder at arbejde
på.

Du skal kunne lide udviklings - og projektledelsesopgaver og brænde for at
arbejde med læringsprocesser og kompetenceudvikling. Du skal kunne trives i
- og være god til at arbejde i - et felt med politisk fokus og med mange
forskellige samarbejdspartnere.

Vejen til jobbet
Har du kvalifikationerne, og synes du jobbet lyder interessant, kan du uploade
ansøgning og CV på www.Albertslund.dk/job

Ansøgningsfristen er søndag den 4. juni 2017
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Skoler
& Uddannelse Henriette Krag på telefon 2371 7257.

Første samtalerunde afholdes den 8. juni 2017 fra klokken 15.00.
Anden samtalerunde afholdes den 21. juni 2017 fra klokken 14.00.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår og lønindplacering sker efter
forhandling mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation.

Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme
mangfoldighed og ligestilling.

I Albertslund Kommune er der højt til loftet, langt mellem væggene – og
plads til det skæve. Vi har gensidig initiativpligt. Gennem forpligtende dialog og
nære relationer har vi et fælles ansvar for, at rammerne for arbejdet i skolen er
gode og fleksible – hele tiden med kerneopgaven i centrum.

I Albertslund Kommune er vi ambitiøse på alle børns vegne. Vi lægger vægt
på, at børnene trives i fællesskaber. Derfor prioriterer vi læring, fordybelse og
dannelse højt - sammen med udvikling af de sociale kompetencer.

I Albertslund Kommune skal alle børn have mulighed for at udfolde deres
personlige kompetencer – og udleve deres passion. De voksne opmuntrer
børnene og de unge til at forfølge deres mål – også de mest ambitiøse.
Børnenes læring og udvikling foregår både inden for og uden for
institutionernes mure. I naturen. Sammen med andre…

Velkommen til Albertslund – byen for børnene, det grønne og
fællesskabet!

Send ansøgning