Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Afdelingsleder til specialgrupperne på Herstedøster Skole

Ansøgningsfrist 02. juni 2017, kl. 12:00

Herstedøster skole søger en afdelingsleder, der kan indgå i skolens ledelsesteam. Afdelingslede-ren vil få det pædagogiske og personalemæssige ansvar for specialgrupperne på skolen, der består af 4 grupper for børn med socioemotionelle vanskeligheder og 7 grupper for børn med autisme-spektrumforstyrrelse, i alt ca. 80 børn. Derudover vil du som afdelingsleder få en koordinator funk-tion for elever med specialpædagogiske behov for hele skolen.   

Vi søger en person med relevant uddannelse gerne suppleret med uddannelse i ledelse. 

Vi forventer af dig, at du:
•    Er robust og har gennemslagskraft, og at du er energisk og engageret i dit arbejde.
•    Har en positiv, åben og anerkendende tilgang til børn og voksne.
•    Tager initiativer og holder fast, og kan holde overblikket uden at miste detaljen.
•    Har gode samarbejds- og kommunikationsevner både indadtil på skolen og udadtil.
•    Har erfaring med børn med autismespektrumforstyrrelse og socioemotionelle vanskeligheder .
•    Vil være med til at udvikle hele skolen, herunder bruge mulighederne i skolereformen med f.eks. den åbne skole, fleksible skemaer, organisering af elevernes skema m.m. 
•    Vil være en del af den samlede ledelse for hele skolen.
•    Være en del af løsningen med skolens administrative opgaver. 

Afdelingslederstillingen er en stilling med fuld ledelsestid.

Målet for ledelsens arbejde på Herstedøster Skole skal spejles i skolens værdier: TRYGHED, AN-SVAR, TRIVSEL, DEMOKRATI og UDVIKLING. Afdelingslederen skal gå ind i arbejdet med det fælles mål at skabe den bedste skole. 

Herstedøster Skole har knap 1000 elever og ca. 130 ansatte. Skolen er firesporet og er opdelt i ind-skoling, mellemtrin og udskoling. Vi har egen SFO med ca. 250 børn. Skolens ledelsesteam består af 6 personer: 4 afdelingsledere, en sekretariatsleder og skolelederen. Herstedøster Skole ligger i grønne områder lige op til Vestskoven. Der er gode offentlige transportmidler fra Glostrup og Al-bertslund Station, og vi er lette at komme til i bil eller på cykel. Du kan læse mere om skolen på vores hjemmeside: www.herstedosterskole.skoleintra.dk 

I Albertslund Kommune er der højt til loftet, langt mellem væggene – og plads til det skæve. Vi har gensidig initiativpligt. Gennem forpligtende dialog skaber vi i fællesskab gode og fleksible rammer for arbejdet i skolen – hele tiden med kerneopgaven i centrum.

I Albertslund Kommune er vi ambitiøse på alle børns vegne. Vi lægger vægt på, at børnenetrives i fællesskaber. Derfor prioriterer vi læring, fordybelse og dannelse højt - sammen med udvikling af de sociale kompetencer.

I Albertslund Kommune skal alle børn have mulighed for at udfolde deres personlige kompetencer – og udleve deres passion. De voksne opmuntrer børnene og de unge til at forfølge deres mål – også de mest ambitiøse. Børnenes læring og udvikling foregår både inden for og uden for instituti-onernes mure. I naturen. Sammen med andre.

Velkommen til Albertslund – byen for børnene, det grønne og fællesskabet!

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn med grundlønsindplacering på løntrin 46. Det er kommunens ansættelsespolitik at fremme ligelig køns-fordeling og etnisk ligestilling.

Din ansøgning skal være skolen i hænde senest kl. 12 fredag d. 2. juni. Vi forventer at afholde første ansættelsessamtale tirsdag d. 8. juni fra kl. 16.00 og anden samtale torsdag d. 15. juni fra kl. 15.30. 

For nærmere oplysninger kan du ringe til skolen på tlf.nr.: 43687300 eller 23626331 og tale med skoleleder Birgitte Pilgård. Du er også velkommen til at ringe og aftale et besøg på Skolen.

Send ansøgning