Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Herstedøster Skole søger 3 ressourcepædagoger, en pædagog til gruppeordning og en SFO-pædagog

Ansøgningsfrist 26. maj 2017, kl. 12:00

3 ressourcepædagoger, en pædagog til gruppeordning og en SFO-pædagog 37 timer til fastansættelse med start 1. august 2017.  

På Herstedøster Skole har vi høje ambitioner og forventninger til alle børn. Vi arbejder intenst på at sikre læring og trivsel for alle. Vi har i skolens almene afdelinger omkring 900 elever, hvortil vi søger 3 engagerede og kompetente ressourcepædagoger. I SFO én har vi omkring 250 børn, hvortil vi søger en SFO pædagog.

De 3 ressourcepædagoger kommer til at arbejde ”på gulvet” sammen med skolens lærere og pædagoger. Jeres opgaver vil være at planlægge og gennemføre indsatser for enkeltelever, elevgrupper eller klasser/årgange, der af forskellige årsager har brug for et målrettet tiltag. Du vil være tilknyttet skolens ressourcecenter og have tæt et samarbejde med andre dygtige ressourcepædagoger og AKT-lærere.

Pædagogen til gruppeordningen, vil dels have timer i skolens gruppeordning for elever med ASF-diagnoser. Desuden vil du blive en del af personalet i SFO-gruppen, i tilknytning til gruppeordningen.

SFO-pædagogen bliver en del af SFO én og indskolingen, hvor du kommer til at indgå i et tæt forpligtigende samarbejde med lærere og pædagoger. Som SFO pædagog har man ca. lige meget børnetid i skoledelen og i SFO-delen.

I skal først og fremmest være vild med børn/unge – store og små, og du skal se det som din vigtigste opgave at støtte op om dem, deres skolegang og vores fælles opgave med at gøre dem dygtige og livsduelige.

 Vi ser gerne, at du:

  • brænder for at udvikle pædagogisk praksis, sætte ting i gang og følge initiativer til dørs, er vedholdende, insisterende og troværdig i din tilgang til både eleverne og de voksne omkring dem
  • har tålmodighed, humor og selvironi med dig på job hver dag.
  • har erfaring fra lignende arbejde.
  • kan varetage dit arbejde med en høj grad af selvstændighed og fleksibilitet.
  • kan koble pædagogisk teori og konkret pædagogisk praksis, samt sætte ord på dette overfor samarbejdspartnere og forældre.
  • er kommunikativt stærk både mundtligt og skriftligt, og kan se mening i at dokumentere dit arbejde undervejs fx i handleplaner og notater.
Særligt for ressourcepædagogerne ser vi gerne, at du:
  • har viden om ASF og ADHD pædagogik.
  • har solid faglig forankring og gerne relevant efteruddannelse, fx diplom i inklusion eller tilsvarende.
Herstedøster Skole er en  firesporet skole med 1000 elever og 2 specialklasserækker for børn med autisme og emotionelle udfordringer. Vi ligger i grønne områder lige op til Vestskoven. Der er gode offentlige transportmidler fra Glostrup og Albertslund Station og vi er lette at komme til i bil eller på cykel.
 
I Albertslund Kommune er der højt til loftet, langt mellem væggene – og plads til det skæve. Vi har gensidig initiativpligt. Gennem forpligtende dialog, skaber vi i fællesskab gode og fleksible rammer for arbejdet i skolen – hele tiden med kerneopgaven i centrum.
 
I Albertslund Kommune er vi ambitiøse på alle børns vegne. Vi lægger vægt på, at børnene trives i fællesskaber. Derfor prioriterer vi læring, fordybelse og dannelse højt - sammen med udvikling af de sociale kompetencer.
 
I Albertslund Kommune skal alle børn have mulighed for at udfolde deres personlige
kompetencer – og udleve deres passion. De voksne opmuntrer børnene og de unge til at
forfølge deres mål – også de mest ambitiøse. Børnenes læring og udvikling foregår både
indenfor og udenfor institutionernes mure. I naturen. Sammen med andre.
 
Velkommen til Albertslund – byen for børnene, det grønne og fællesskabet!
 
Hvis du mener, at du er i besiddelse af de nødvendige egenskaber og kvalifikationer, ser vi frem til at modtage din ansøgning. Du kan læse mere om skolen på Skoleporten Herstedøster skole.
 
Hvis du har spørgsmål eller ønsker at besøge skolen, er du velkommen til at kontakte Skoleleder Birgitte Pilgård på tlf. nr. 43687300.
 
Din ansøgning skal være skolen i hænde senest  d. 26. maj kl. 12.00. Ansættelsessamtalerne afholdes løbende dog senest d. 1. juni fra kl. 14.30.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Send ansøgning