Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) søger metodestærk pædagog

Ansøgningsfrist 19. maj 2017, kl. 12:00

Stillingsbetegnelse:
Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) søger metodestærk pædagog

Ansøgningsfrist:
Fredag, d. 19. maj 2017, kl. 12:00

Afdeling:
Den Kriminalpræventive Enhed
 
 
Albertslund Kommune har i 2015 samlet den Kriminalpræventive indsats i en ny stabsenhed med direkte reference til direktionen. Arbejdet med det Kriminalpræventive område har stor lokalpolitisk bevågenhed og en ny strategi på området sætter høje ambitioner for den forebyggende indsats. 
 
DKE’s adfærd, dialog og arbejde i forhold til borgere, samarbejdspartnere og det omkringliggende samfund skal afspejle det ansvar og den opgave enheden varetager. Som en del af centraladministrationen lægges derfor vægt på dømmekraft, decorum, faglighed, etik og effektivitet indenfor rammerne af PRO-modellen (Proaktiv, Reaktiv og Operativ). Operativ Pædagogisk Støtte (OPS) varetager den borgervendte del af DKE’s funktionsområde, herunder mentorindsats, tryghedsskabende arbejde og outreach.
 
OPS’ pædagogiske tilgang er genoprettende, systemisk, ressource- og effektorienteret. Det operative område samarbejder tæt med det reaktive område som varetager afklaring, opfølgning på handleplaner samt koordinering mellem de øvrige fagpersoner, myndigheder og sektorer.
 
Arbejdsopgaver i OPS

 • Mentorindsats: Det er essentielt at du kan løfte mentoropgaver. DKE anvender nogle bestemte faglige metoder og tilgange som de enkelte mentorer skal kunne anvende eller lære at anvende via kurser og uddannelser. DKE’s mentor forløb er som regel længerevarende og kræver en helhedsorienteret og systematisk indsats med fokus på borgeren, dennes ressourcer og med det mål at hjælpe borgeren videre i livet. Indsatsen kræver en høj grad af dømmekraft, pædagogisk og kriminalpræventiv metode, skriftlighed, refleksion, samarbejde, sparring og fleksibilitet. Det er ligeledes et krav, at man som mentor besidder medmenneskelige værdier og egenskaber, der sikrer en troværdig og tillidsskabende indsats indenfor alle aldersgrupper.
 • Opsøgende indsats: Den tryghedsskabende opsøgende indsats i DKE tager afsæt i ovennævnte faglige kriterier. Det er desuden afgørende at du formår at vurdere situationer og afstemme dit eget udtryk så tillidsvækkende og konfliktnedtrappende som muligt. Du kommer til at arbejde med stormøder, forskellige borgergrupper og tillidsopbygning i fht. institutioner, foreninger og øvrige civilsamfund 
  Et af de vigtigste redskaber i den opsøgende indsats er den personlige og faglige evne til systematisk rapportering og dokumentation samt koordination og opfølgning. Dette er afgørende for at DKE kan skabe overblik, vurdere og prioritere opgaver og indsatser. De operative medarbejdere, der udfører denne opgave skal kunne sikre sammenhæng mellem den operative indsats og DKE’s samlede indsats således, at den opsøgende indsats understøtter og sammenbinder alle tre søjler i PRO-modellen.
   
Kompetencer
 • Du har en socialfaglig uddannelsesbaggrund, gerne suppleret med kurser indenfor genoprettende praksis, SoS, MI, LS/RNR, kognitive adfærdsprogrammer, mv.
 • Du har erfaring med individorienteret arbejde og gerne opsøgende pædagogisk virksomhed
 • Du er godt metodisk funderet og besidder høj grad af faglig kvalitetssans
 • Du har veludviklede sociale kompetencer og samarbejdsevner
 • Du har overblik, god organisationsforståelse og forstår at arbejde i en politisk styret virkelighed
 • Du kommunikerer godt på skrift og i tale
 • Du er fleksibel i både tid og rum
 • Du navigerer sikkert i det tværfaglige samarbejde, både internt i enheden og i fht. eksterne samarbejdspartnere, myndigheder og sektorer
 • Du har forståelse for høj grad af skriftlighed i forvaltningen af opgaveområdet
   
Vi tilbyder
 • En plads et topmoderne og forebyggelsesteknisk førende fagmiljø   
 • Loyale, dygtige, engagerede og glade kollegaer
 • Et tæt sammentømret hold bestående af flere faggrupper, som evner at supplere hinanden indbyrdes
 • Et sjovt, uformelt, trygt og tillidsfuldt arbejdsmiljø
 • Prioriteret og løbende kompetenceudvikling af alle medarbejdere
 • Fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstid med fokus på opgaverne
 • Mulighed for supervision
 
Ansættelsessted og vilkår
Stillingen er placeret under lederen af Den Kriminalpræventive Enhed i området Børn, Sundhed & Velfærd. Ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne for Ny løn.
Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. 

Stillingen er til besættelse snarest muligt. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte fagkoordinator for det operative område Metin Cakmak på tlf. 23815022, eller stabsleder Kasper Fisker på tlf. 21593512.

Ansøgningsfrist: Fredag d. 19. maj 2017, kl. 12:00

Samtaler forventes afholdt i uge 21.

 

Send ansøgning