Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Sygeplejerskerne i Albertslund Kommune opgraderer

Ansøgningsfrist 05. maj 2017, kl. 12:00

Vi søger 3 nye sygeplejersker
Vil du være med til at udvikle sygeplejen i Albertslund Kommune og skabe den rette kvalitet for borgerne i et tværfagligt samarbejde med hjemmeplejen?  
Vi søger 3 sygeplejersker, primært til dagvagter med vagt hver 4. weekend og interesse for at veksle mellem den udkørende sygepleje og sygeplejeklinik; aftenvagt kan forekomme. Sygeplejerskerne leverer sundhedsydelser til byens borgere i eget hjem og i vores sygeplejeklinik.

Vi har brug for fagligt velfunderede sygeplejersker, som kan lide et udviklende og tværfagligt miljø, hvor borgeren har medindflydelse på grundlag af et fagligt rehabiliterende blik.
Vi har et tæt samarbejde med den kommunale hjemmepleje, som bor i samme hus, og samarbejder ligeledes med private leverandører. Vi understøtter kompetenceudvikling af social- og sundhedshjælpere og assistenter og overdrager løbende sundhedsydelser, når det enkelte borgerforløb er stabilt.

Vi arbejder på 2. år med triagering for tidlig opsporing af begyndende sygdom. Vi har indført PPS (Praktiske Procedurer i Sygepleje) som kvalitetsstandard for vore ydelser og vi har gennemført et kursusforløb i rehabilitering, som vi er i fuld gang med at implementere i hverdagens praksis. Ved årsskiftet fik kommunen ansat to forløbskoordinatorer i kommunen, som er tovholdere for den rehabiliterende tilgang.

Vi opgraderer vore faglige kompetencer i takt med kompleksiteten omkring udskrevne borgere og vi arbejder støt på at organisere os efter tidens krav.
Sygeplejen er en arbejdsplads i rivende udvikling, hvor samarbejde, faglighed, kommunikation og arbejdsglæde vægtes højt og hvor der kommer nysgerrige studerende flere gange om året.  

Som sygeplejerske i Albertslund Kommune tilbydes du:

 • Et alsidigt og fagligt udfordrende arbejde med almen og specialiseret sygepleje, herunder telemedicin, indtil videre for sår.
 • Systematisk arbejde med forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser vha. triagering.
 • En grundig introduktion og løbende kompetenceudvikling i takt med den organisatoriske udvikling.
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelse af eget arbejde i samarbejde med kollegaer og ledelse.
Vi forventer, at du:
 • Har erfaring, gerne indenfor hjemmeplejen, og gerne bred klinisk hospitalserfaring.
 • Kan arbejde med IT som redskab.
 • Kan håndtere en kompleks og foranderlig arbejdsdag, hvor du ser opgavens mulighed fremfor begrænsning i det tværfaglige samarbejde med kommunale og private leverandører.
 • Kan lide at dele din viden/undervise/sparre med kolleger, såvel som opsøge ny viden.
 • Arbejder selvstændigt, struktureret og ser hele borgeren i den tværfaglige palet.
 • Bidrager proaktivt til en konstruktiv arbejdsdag og et positivt arbejdsmiljø.
 • Har gyldigt kørekort.
Sygeplejen visiterer alle sygeplejefaglige ydelser til borgerne. Vi benytter Vitae omsorg (CSC) til dokumentation  og kører med PDA. Dokumenterer løbende på computer/PDA.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Leder af Sygeplejerskerne Dutter Folkerman  tlf. 40 12 95 23 eller på mail dorrit.margrethe.folkerman@albertslund.dk eller TR Gitte Johansen gitte.johansen@albertslund.dk tlf. 51 14 54 58
Ansøgningsfrist: vi afholder samtaler løbende, så send din ansøgning nu, sidste frist 5.5.2017. Ansættelse hurtigst muligt.  
 

Send ansøgning