Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Matematiklærer til 1. – 5. årgang på Herstedlund Skole

Ansøgningsfrist 09. maj 2017, kl. 12:00

Herstedlund Skole søger matematiklærer til 1. – 5. årgang pr. 1. august 2017. Der er tale om en fuldtidsstilling.

Herstedlund Skole er en skole med ca. 610 elever og omkring 75 ansatte. Lærernes arbejde er organiseret årgangsvis. Vores elevsammensætning er mangfoldig – det er personalet også. Du får gode kollegaer, som ikke bare er fagligt dygtige, men også utrolig rare og hjælpsomme i hverdagen. Du kommer til at arbejde tæt sammen med årgangens øvrige lærere og pædagoger, samt skolens ledelse.
Overskrifterne og undervisningskompetencerne er:

 •  Matematik
 • Musik
 • Natur/Teknologi
 • Stor lyst til at arbejde med holddeling 
Vores nye kollega er et menneske med en robust personlighed og en anerkendende tilgang til at arbejde på en skole. Du skal være udadvendt og have en god portion humoristisk sans.

Vi tilbyder

 •  En faglig og udviklingsorienteret skole med nærværende og dygtige kolleger
 • En arbejdsplads med højt til loftet og en ligefrem omgangstone
 • En høj grad af uddelegering af ansvar
 • Udviklende teamsamarbejde
 • Gode rammer
 • En meningsfyldt arbejdsdag med lærelystne børn og unge
 • En positiv og engageret skolebestyrelse
Skolens kerneopgave er at skabe læring hos skolens elever.
Skolens værdigrundlag:
 •  Vi vil distriktets børn - I vælger os
 • Du opnår dine mål - og du får din rette uddannelse
 • Vi har de dygtigste medarbejdere til at hjælpe dig
 • Alle er en del af fællesskabet - alle bidrager til fællesskabet 
Som arbejdsplads er vi kendetegnet ved, at vi er sammen om at skabe den bedste folkeskole, og vi vægter trivsel højt, både for elever og ansatte.

Vi er en skole, hvor teamsamarbejdet vægtes højt. Vi lægger stor vægt på respektfuld kommunikation. Ordentlighed er et nøgleord for os.

Du kan læse mere om Herstedlund skole på: http://herstedlundskole.skoleporten.dk

Vil du vide mere
Kontakt skoleleder Søren Hald på telefon 43687150. Du er også velkommen til at besøge skolen, inden du sender din ansøgning.

Løn- og ansættelsesforhold
Sker efter gældende overenskomst og Albertslund Kommunes personalepolitik.

Albertslund Kommune indhenter børneattest på ansatte, der som led i ansættelsen har direkte kontakt med børn under 15 år.

Stillingen er en fast stilling på 37 timer pr. uge.

Tiltrædelse 1. august 2017.
 
Din ansøgning skal være skolen i hænde via Emply-systemet senest 9. maj 2017. Der er ansættelsessamtaler torsdag den 18. maj 2017 fra kl. 11.00. Ansøgningen stiles til:

Herstedlund skole
Att. Skoleleder Søren Hald

 

Send ansøgning