Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Plejecenterleder til Albertslund Kommune

Ansøgningsfrist 15. maj 2017, kl. 12:00

Brænder du for at yde pleje og omsorg og give livskvalitet til de ældre? Er du en dygtig leder, som har blik for både drift og udvikling? Har du en sundhedsfaglig baggrund? Så er du måske vores nye plejecenterleder.

Albertslund Kommune søger en ambitiøs og kvalitetsbevidst leder, som har borgeren i centrum og fokus på det levede liv.

Du er som plejecenterleder ansvarlig for plejeboligområdet, som består af to plejecentre. Humlehusene er demensplejecenter for 47 beboere og har to gruppeledere til at sikre den daglige drift. Til Humlehusene er også tilknyttet visiteret dagcenter for demente borgere og åbent aktivitetstilbud. Albertshøj er et nyt plejecenter, der blev indviet i januar 2016. På Albertshøj bor der 81 beboere, og den daglige drift sikres af tre gruppeledere.  Udover de fem gruppeledere vil du også fungere som leder for en gruppe af administrative, kostfaglige og tekniske servicemedarbejdere, der alle er med til at sikre den daglige drift af plejeboligområdet.

Plejeboligområdet er organisatorisk placeret i Sundhed, Pleje & Omsorg. Du får en central plads i afdelingens strategiske ledergruppe og ansvar for at oversætte visioner og strategier til kvalitet i det levede liv på de to plejecentre.

I Sundhed, Pleje & Omsorg skal en stærk vision om, at livet skal leves sundt hele livet bidrage til at styrke livsmod, ressourcer og nye muligheder. De kommende års indsats motiveres blandt andet af, at antallet af ældre medborgere er i vækst. Styring, drift og udvikling med fokus på ældre og omsorg har en central plads. Konkret betyder det blandt andet, at plejeboligområdet bevæger sig fra en plejekultur til en livskultur. 

Sundhed, Pleje & Omsorg er optaget af tværgående samarbejder. Vi arbejder hele tiden på, at syn-liggøre og udnytte de udviklingspotentialer, der opstår på tværs af plejeboligområdet, hjemmeplejen, sygeplejen, genoptræningen og rehabiliteringsafdelingen. Der er udvalgt tre overordnede tværgående indsatsområder; rehabilitering, ernæring og dehydrering.

I Albertslund Kommune sker det overordnede tværgående træk i Netværksstrukturen. Denne struktur har til formål at skabe forbindelser mellem de forskellige fagområder, så der sikres helhed i opgaveløsningen. Du vil som leder af plejeboligområdet blive involveret i et nystartet pårørendenetværk.

Som leder af plejeboligområdet skal du være visionær og indgå i tæt samarbejde med det velfærdsteknologiske team om at implementere velfærdsteknologiske løsninger til gavn for borgerne, her-under afprøvning af eksempelvis sundhedslys. Endvidere arbejder vi målrettet på at løfte de faglige professioner, hvorfor plejeboligområdet også skal være et attraktivt uddannelsessted. For at dette lykkes skal du også samarbejde med kommunens uddannelseskonsulent.

Dine tre vigtigste fokusområder som ny leder bliver:
•    At skabe høj kvalitet for beboerne
•    At skabe trivsel og arbejdsglæde for medarbejderne
•    At lede ledere til at skabe forandringer

Ledelseskompetencer og – stil
Som plejecenterleder i Albertslund Kommune skal du:
•    Være optaget af kvalitet i kerneopgaven: pleje, omsorg og livskvalitet for de ældre
•    Kunne skabe engagement og gode relationer på alle niveauer
•    Være optaget af kompetenceudvikling og kunne skabe råderum og rammer for erfaringsud-veksling og videndeling
•    Engagere dig i hele Sundhed, Pleje & Omsorgs tværgående udvikling
•    Have flair for økonomistyring og evne til at følge op på indsatser og aktiviteter
•    Være god til at kommunikere og informere
•    Have en sundhedsfaglig baggrund

Ledelseserfaring
Det er en fordel, at du har erfaring med:
•    Ledelse i en politisk styret organisation
•    At håndtere mange forskelligartede interesser og hensyn
•    Ledelse i en større organisation
•    At få det bedste ud af eksisterende rammer og vilkår
•    Ledelse af ledere
•    Kompetenceløft 
•    At skabe trivsel og arbejdsglæde
•    Tværfaglig og tværgående ledelse

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte leder af sundhedsområdet og myndighedsenheden i Sundhed, Pleje & Omsorg, Anne Arvel på e-mail anne.arvel@albertslund.dk eller telefon 27576940.

Du kan blive klogere på Albertslund som by og arbejdsplads på www.albertslund.dk og www.medarbejdersiden.albertslund.dk.

Løn og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat på overenskomstvilkår. Lønplacering sker efter forhandling mellem Kommunen og den forhandlingsberettigede organisation. 

Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.

Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist den 15. maj 2017. Samtaler afholdes i uge 22 og 23. Kandidater til anden runde skal være indstillet på at gennemføre test. 

Ledelsesforum A/S (www.ledelsesforum.com) bistår ved rekrutteringen af Plejecenterlederen.

Send ansøgning