Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Albertslund Bibliotek søger litteraturformidler/bibliotekar

Ansøgningsfrist 11. april 2017, kl. 23:59

Albertslund Kommune sætter kultur, børn og miljø i højsædet, og biblioteket spiller en afgørende rolle med hensyn til at skabe en kommune, hvor menneskelig udvikling, dannelse, medborgerskab og kulturel aktivitet er i fokus.
 
Vi ønsker at skærpe læselyst og styrke læseevne. Ambitionen som kultur- og litteraturhus er at give litteraturen betydning og liv ved at åbne og formidle den på nye og utraditionelle måder -gennem fortællinger, rumlige installationer, performativ formidling og større sammenhængende formidlingsindsatser.
Biblioteket søger desuden at understøtte menneskelig udvikling i samarbejde med andre videns- og kulturformidlere.
 
Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet:
- nytænkning og forankring af litteraturformidlingen
- udvikling af nye samarbejder med henblik på at udbrede læsning i kommunen
- udlånsarbejde - værtskab, materialevalg og -pleje
- planlægning, udvikling og afvikling af arrangementer, læsestrategier og kampagner
- fastholdelse og udvikling af samarbejdet med eksterne institutioner
 
Vi forventer, at du har:
- et bredt litteraturkendskab
- ideer til eller erfaring med publikumsudvikling
- ideer til eller erfaring med forskellige formidlingsformater
- lyst til at lære biblioteksarbejdet at kende med alt hvad det indebærer af søgesystemer og databaser
- erfaring med projektledelse
- gode skriftlige og mundtlige kommunikationsfærdigheder
- en uddannelse som bibliotekar, cand. scient. bibl. eller anden videregående akademisk uddannelse.
 
Du bliver en del af Team Oplevelse og Formidling, der har 10 ansatte. Sammen håndterer vi mange funktioner. F.eks.: biblioteksudvikling, litterære udstillinger, lyttekredse, musikformidling, undervisning, læsekredse, bogen kommer, fjernlån, hjemmeside, sociale medier samt et stort arrangementsprogram.
 
Ansættelse og løn
Stillingen er på fuld tid. I værtskabet indgår 1-2 aftenvagter om ugen samt værtskab hver 3. lørdag. I vinterhalvåret er der værtskab hver 6. søndag.

Du vil blive ansat i henhold til gældende overenskomst og principperne om Lokal Løn.
Albertslund Kommune søger ved ansættelser at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.
 
Øvrige oplysninger
Stillingen ønskes besat snarest muligt, og du kan få mere at vide om stillingen af udviklings- og teamchef Mikkel Fabritius Sørensen  på telefon 23654601.
 
Ansøgningsfrist: 11. april.

Ansøgning foregår elektronisk. Ansøgninger modtaget på anden vis vil ikke blive taget i betragtning.
 
Samtaler forventes afholdt: 25. april og evt. anden samtale 2. maj.

Læs mere om Albertslund Bibliotek på www.albertslundbibliotek.dk
 
Læs mere om Albertslund Kommune på www.albertslund.dk
 
 

Send ansøgning