Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Barselsvikar med fokus på vedligeholdelse af de kommunale ejendomme

Ansøgningsfrist 03. april 2017, kl. 12:00

Vi søger en engageret og kompetent kollega, der kan indgå i team Ejendomme & Vedligehold - et af flere teams, der arbejder med de kommunale ejendomme. Teamet beskæftiger sig primært med administration, vedligeholdelse, renovering og energistyring af kommunens bygninger.

Du vil sammen med dine kollegaer få ansvar for varetagelsen af drift, vedligeholdelse og udvikling af kommunens ejendomme.
Dine arbejdsopgaver vil spænde bredt inden for teamets opgave- og ansvarsområder og vil bl.a. omfatte gennemførelse af vedligeholdelsesopgaver samt mindre renoveringer og ombygningsprojekter, herunder udarbejdelse af budgetter, i tæt samarbejde med brugere og eksterne samarbejdspartnere. Du skal sammen med dine kollegaer fortsætte arbejdet med systematisering og optimering af den kommunale drift og vedligeholdelse. Desuden vil en del af din tid gå med at med at gennemføre bygningssyn og skabe overblik over vedligeholdelsesbehovet for de kommunale ejendomme i afdelingens FM-system.

Kvalifikationer
Du er uddannet arkitekt, ingeniør, bygningskonstruktør el. lign. og har interesse for optimering indenfor drift og vedligeholdelse. Om du er nyuddannet eller har mange års erfaring spiller ikke den store rolle – bare du brænder for det du laver. Du er interesseret i helhedsløsninger samt at indgå i tværgående samarbejder. Du er initiativrig og kan arbejde selvstændigt – men formår også at samarbejde med andre fagligheder.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2017 eller snarest derefter. Der er tale om en fuldtidsstilling. Lønplacering sker efter principperne i Ny Løn og efter aftale mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation.
Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.

Yderligere oplysninger
Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte enhedsleder Frederik Lerche på 43686776 eller ingeniør Charlotte Schunck på 43686746.

Ansøgningsfrist
Er jobbet noget for dig, så send din ansøgning samt CV senest mandag den 3. april kl. 12.00. Samtaler afholdes d. 19. april.

Send ansøgning