Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Elever til social- og sundhedshjælper uddannelsen i Albertslund Kommune med uddannelsesstart august 2017

Ansøgningsfrist 15. april 2017, kl. 23:59

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper varer 1 år og 2 måneder og veksler mellem skoleundervisning og praktik. I praktikken lærer du bl.a. at udføre personlig pleje, at hjælpe borgeren med at blive vasket, soigneret og klædt på, at yde praktisk bistand, samt rengøring, varme mad etc. 
Vi samarbejder med SOSUC. Du kan læse mere om uddannelserne på skolens hjemmeside. 

Vi tilbyder 
Vi kan tilbyde dig et spændende og varieret uddannelsesforløb med praktik på henholdsvis plejecenter og i hjemmeplejen. Du har mulighed for at gøre en forskel for de borgere, som ikke selv kan få dagliglivet til at fungere. 
Vi har et godt lærings – og uddannelsesmiljø og anser uddannelsesopgaven som værende vigtig og betydningsfuld for både borgere og medarbejdere. 

Du:
•    er i gang med – eller har bestået Grundforløb 2 efter august 2015 
•    er mødestabil og kan tage ansvar for egen uddannelse 
•    udviser både vilje, evne og initiativ til at opnå den fulde læring i uddannelsen 
•    er god til at kommunikere, har situationsfornemmelse og udviser interesse og empati 
•    er i stand til at cykel det planlagte antal km, der er i en vagtrute på sikker vis 

Dokumentationskrav til din ansøgning:
•    En personlig ansøgning, CV og ansøgningsskema (Se link nederst)
•    Grundforløbsbevis med bestået Dansk (D niveau) og Naturfag (E niveau). Hvis du endnu ikke har afsluttet grundforløbet, kan beviset eftersendes. 
•    Førstehjælpsbevis og bevis i brandbekæmpelse. Kan eftersendes, hvis du ikke har afsluttet grundforløbet. 
•    Straffeattest 
•    Gerne udtalelse fra tidligere arbejdsgiver, hvis du har erhvervserfaring 
•    Har du gennemført anden uddannelse bedes du vedhæfte uddannelsesbevis 

Ansættelsesvilkår 
Din uddannelsesaftale vil omfatte ansættelse på 37 timer om ugen, praktikpladsgaranti og løn under uddannelsen. Er du fyldt 25 år og kan dokumentere relevant erhvervserfaring, har du mulighed for at søge voksenelevløn.

Ansøgningsfrist er den 15.4.17
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 16/17

Yderligere oplysninger 
Uddannelseskonsulent Lisbet Nygaard, telefon 4368 6511 

Link til ansøgningsskema

Send ansøgning