Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Elever til social- og sundhedsassistent uddannelsen i Albertslund Kommune med uddannelsesstart august 2017

Ansøgningsfrist 15. april 2017, kl. 23:59

Social– og sundhedsassistentuddannelsen er fra januar 2017 en helt ny og selvstændig uddannelse. Hovedforløbet varer op til 2 år, 9 måneder og 3 uger. 
Du uddannes til selvstændigt at kunne løse praktiske og sundhedsfaglige opgaver hos borger i eget hjem og patient på sygehuset med fokus på sammenhængende og tværfaglige forløb. Den praktiske del af uddannelsen foregår på plejecenter, i hjemmeplejen, i psykiatrien og på sygehus. 
Vi samarbejder med SOSUC. Du kan læse mere om uddannelserne på SOSUC hjemmeside. 

Vi tilbyder 
Vi kan tilbyde dig et spændende og varieret uddannelsesforløb med erfarne og engagerede vejledere. Vi har et godt lærings – og uddannelsesmiljø og anser uddannelsesopgaven som værende vigtig og betydningsfuld for både borgere og medarbejdere. 
Du vil som social – og sundhedsassistentelev samarbejde med andre uddannelsessøgende, da vi tilbyder læringsforløb til sygeplejestuderende og social – og sundhedshjælperelever.

I dine praktikforløb vil der være samtaler og opfølgning omkring din læring. Som elev vil du blive tilbudt praksisnær undervisning i praktik 1A/1B, der klæder dig på til at kunne begå dig på ældreområdet. 

Du:
•    er i gang med – eller har bestået Grundforløb 2, rettet mod SOSU, efter august 2015. 
•    har gode samarbejdsevner, er god til at kommunikere, har situationsfornemmelse og du udviser interesse og empati. 
•    er mødestabil og udviser vilje og initiativ til at opnå den fulde læring i uddannelsen. 

Dokumentationskrav til din ansøgning:
•    En personlig ansøgning, CV og ansøgningsskema (se link nederst)
•    Grundforløbsbevis med bestået Dansk (D niveau) og Naturfag (E niveau). Hvis du endnu ikke har afsluttet grundforløbet, kan beviset eftersendes. 
•    Førstehjælpsbevis og bevis i brandbekæmpelse. Kan eftersendes, hvis du ikke har afsluttet grundforløbet. 
•    Straffeattest 
•    Gerne udtalelse fra tidligere arbejdsgiver, hvis du har erhvervserfaring 
•    Har du gennemført anden uddannelse bedes du vedhæfte uddannelsesbevis 

Ansættelsesvilkår:
Din uddannelsesaftale vil omfatte ansættelse på 37 timer om ugen, praktikpladsgaranti og løn under uddannelsen. Er du fyldt 25 år og kan dokumentere relevant erhvervserfaring, har du mulighed for at søge voksenelevløn. 

Ansøgningsfrist er den 15.4. 2017 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 16/17 

Yderligere oplysninger 
Uddannelseskonsulent Lisbet Nygaard tlf 43686511

Link til ansøgningsskema

Send ansøgning