Ledige stillinger

Se hvilke stillinger, der er ledige i Albertslund Kommune


Motorikmedarbejder

Ansøgningsfrist 18. april 2017, kl. 09:00

Motorikmedarbejder – til tidlig indsats i dagtilbud
 
Til Albertslund kommunes dagtilbud søges en engageret og iderig motorik medarbejder der har lyst til at arbejdet med 0-2 årige småbørns leg, bevægelse og motorik, sammen med personalet. Stillingen er på 30 – 32 timer i to år og til besættelse 1.juni 2017
Du skal have en grunduddannelse (på bachelorniveau fx pædagog, ergoterapeut, fysioterapeut, e.l.) med relevant efteruddannelse og erfaring med motorisk udfoldelse hos småbørn. 
 
Vi forventer at du

  • Kender til hverdagen i dagtilbud, aktiviteter og muligheder for personalet i arbejdet med grupper af børn
  • Kan og har lyst til at analysere hverdagens pædagogiske praksis
  • I samarbejde med personale, kan planlægge og udvikle nye initiativer, der styrker faglighed og bevægelsespraksis i et hverdagspædagogisk perspektiv.
  • Har viden om nervesystemets udvikling og den sansemotoriske udvikling og kan formidle denne.
  • Ved noget om læringsmiljøer og deres indretning
  • Kan motivere og inspirere børn og voksne til kropslig udfoldelse og selv oplever glæden derved
  • Er initiativrig så viden omsættes til handling, der kan tilpasses efter børns og voksnes kompetencer og mod
  • Arbejder anerkendende og inkluderende
  • Vil lave aktiviteter ude såvel som inde og du må gerne have en musisk baggrund
Dit daglige arbejde foregår i kommunens vuggestuer.  Du vil ansættelsesretligt blive knyttet til Sundhedsplejen, så der bliver et naturligt samarbejde med de allerede ansatte ergoterapeuter, fysioterapeuter og sundhedsplejersker og du refererer i det daglige til den ledende sundhedsplejerske.

Mål for den konkrete pædagogiske bevægelsesindsats, udarbejdes i et tæt samarbejde mellem dig og institutionslederne og det øvrige pædagogiske personale. Du vil opleve at have stor indflydelse på opgaverne og tilrettelæggelse af arbejdet.

Vilkår, yderligere oplysninger og datoer
Løn – og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst. Det er en del af Albertslunds Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.

Du kan få mere at vide om stillingerne ved henvendelse til leder i afdelingen for Dagtilbud Mette Ankjær Andersen tlf.: 29 28 88 46 eller Leder af sundhedsplejen Hannah Glismann på tlf.: 40 49 51 89

Send din ansøgning og cv elektronisk senest d. 18.4.17 kl. 8.00.

Ansættelsessamtalerne forventes afholdt d. 24.4 og eventuelt d. 25.4

Du skal vide, at vi rekvirerer straffe- og børneattest for den eller de personer, som vi på baggrund af samtalerne ser som vores mulige nye medarbejdere. Du bliver i forbindelse med samtalen bedt om dit samtykke til, at vi kan få disse attester. Du skal vide, at vi først kan indgå en endelig aftale, når vi har modtaget de nødvendige attester.
 
 
 

Send ansøgning