Byen i naturen

Over 60 % af Albertslund Kommune er skov og grønne områder. Det inviterer til gå- og løbeture, leg og sjove oplevelser for hele familien.

Det gode børneliv

I Albertslund er børn en mærkesag. Det betyder, at der er stort fokus på gode daginstitutioner, skoler og fritidstilbud for børn og unge.

En by i udvikling

I løbet af de næste ti år renoveres halvdelen af byens boliger. Letbanen vil køre ved Hersted Industripark, som er hjemsted for Nordeuropas førende testcenter for lysteknologi

Ny cykelparkering på Stationsforpladsen

Vi er ved at forbedre cykelparkeringen på forpladsen nord for Albertslund Station. Arbejdet forventes afsluttet i januar, mens arbejdet med belægningen fortsætter lidt længere.

• 132 nye p-pladser til cykler
• bedre belysning på cykelparkeringen
• bredere fortov ved busholdepladsen
• ny belægning til gavn for gangbesværede
• bedre mulighed for at bevæge sig mellem Damgårdsstien, cykelparkeringen og busholdepladsen.

Hvis du har fået standset dine sygedagpenge, før du har modtaget en afgørelse, kan du måske få genoptaget din sygedagpengesag

Flere nyheder