Byen i naturen

Over 60 % af Albertslund Kommune er skov og grønne områder. Det inviterer til gå- og løbeture, leg og sjove oplevelser for hele familien i det fri.

Det gode børneliv

I Albertslund er børn en mærkesag. Det betyder, at der er stort fokus på gode daginstitutioner, skoler og fritidstilbud for børn og unge.

En by i udvikling

I løbet af de næste ti år renoveres halvdelen af byens boliger. Letbanen vil køre ved Hersted Industripark, som er hjemsted for Nordeuropas førende testcenter for lysteknologi

Sundhedshuset Albertslund og Plejecentret Albertshøj

Tirsdag den 6. oktober valgte Kommunalbestyrelsen navnene Sundhedshuset Albertslund og Plejecentret Albertshøj.

Der er kommet mere end 200 bidrag til navnekonkurrencen og ud af dem var der 12 forslag, der indeholdt ordet Sundhedshus enten alene eller som del af et navn og der var seks forslag med variationer over Albertshøj.

Tirsdag den 6. oktober vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen (A, B, F) budget 2016. Budgetaftalen indeholder bl.a. en skattestigning på 0,5%, reducerede anlægsbudgetter og besparelser på administrationen. Ældre og sundhed er blandt andet blevet prioriteret

Flere nyheder